13.3.2016 Víkendový program: Tajemný svět elektronu

Elektrony jsou malé, téměř nehmotné a většinou neviditelné. Přesto si dnes nedovedeme představit, jak by náš život bez jejich síly mohl vypadat. Drží po hromadě naše těla, umožňují chemické reakce, díky nim myslíme a tepe nám srdce, a když je dáme do pohybu, mohou za nás vykonávat důležitou práci. Pomocí rozpohybovaných elektronů svítíme, vaříme, topíme, bez nich by nefungovaly naše počítače ani chytré telefony. 13. 3. 2016 se spolu vydáme do tajemného světa těchto malých, ale šikovných částic a pokusíme se odhalit něco z jejich moci a tvořivě aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v naší Art & Science dílně.

Termín prezenční části: 13. března 2016, 1330-18 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Science Gallery GAMA, Kostelní 104, Pardubice

Lektoři: Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D., Mgr. Alexandr Prokop

Doporučený věk účastníků: 7 – 17 let

Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/14TIelEVgpfxd5pQwM8xC5jpRCSItAP6Hm9u2QF-R5Es/viewform

Uzávěrka registrace: 9.3.2016

Maximální kapacita: 20 účastníků

Víkendová dílna Tajemný svět elektronu 2

Elektrony jsou malé, téměř nehmotné a většinou neviditelné. Přesto si dnes nedovedeme představit, jak by náš život bez jejich síly mohl vypadat. Drží po hromadě naše těla, umožňují chemické reakce, díky nim myslíme a tepe nám srdce, a když je dáme do pohybu, mohou za nás vykonávat důležitou práci. Pomocí rozpohybovaných elektronů svítíme, vaříme, topíme, bez nich by nefungovaly naše počítače ani chytré telefony. 20. 3. 2016 se spolu již podruhé vydáme do tajemného světa těchto malých, ale šikovných částic a pokusíme se odhalit něco z jejich moci a tvořivě aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v naší Art & Science dílně. Odpolední dílna přinese sérii efektních pokusů, experimentů a „bastlení“ prohlubující a rozšiřující téma předchozího programu o oblast elektrochemických reakcí, výbojů v plynu, konstrukce Van de Graaffova generátoru, fotovoltaických článků a elektromagnetických pohonů.

Termín prezenční části: 20. března 2016, 1330-18 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Science Gallery GAMA, Kostelní 104, Pardubice

Lektoři: Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D., Mgr. Alexandr Prokop

Doporučený věk účastníků: 7 – 17 let

 

10.2.2016 Barevný svět mikroorganismů v potravinách

Pokud máte rádi biologii a biochemii, tak jsme pro Vás ve spolupráci s Talnetem (www.talnet.cz) a Fakultou Chemicko-technologickou University Pardubice připravily celodenní program Barevný svět mikroorganismů v potravinách (T-Exkurze) viz. http://www.talnet.cz/t-exkurze-zima-2015-16).
Mikroorganismy se vyskytují téměř všude díky rychlosti rozmnožování a schopnosti dlouho přežívat nepříznivé podmínky. Jsou běžným okem téměř neviditelné. Mnohé z nich jsou důležité pro zdraví celé populace. Do potravin se záměrně přidávají ušlechtilé mikrobiální kultury, které jsou využívány v potravinářských technologiích pro výrobu jogurtů, kysaných mléčných výrobků, sýrů, fermentovaných salámů, alkoholických nápojů, piva, vína, droždí, octa.
Na druhou stranu mohou být v potravinách přítomny patogenní, podmíněně patogenní a toxinogenní mikroorganismy, které mohou vyvolávat závažná onemocnění. Dále mohou být přítomny saprofytické mikroorganismy působící kažení potravin nebo jejich metabolickou činností vznikají toxické metabolické produkty.
V rámci programu se seznámíte se základními druhy prospěšných i patogenních mikroorganismů, které jsou součástí potravin. Naučíte se kultivovat mikroorganismy na živných agarových půdách v Petriho miskách, seznámíte se základními technikami barvení mikroorganismů a také s několika mikroskopickými technikami (nativní preparát, pozorování aktivního pohybu bakterií ve visuté kapce a v zástinu). Nahlédnete do rozmanitého a barevného světa potravinových plísní, které se naučíte kultivovat a identifikovat pomocí makroskopických i mikroskopických morfologických znaků a seznámíte se i s využitím kulturních mikroorganismů k detekci reziduí inhibičních látek (RIL) v potravinách (mléce).
Po skončení práce v laboratořích na FChT UPa bude následovat přírodopisně – vlastivědná procházka lužním lesem, přes Labe, kolem Pardubického zámku a „pardubického Norinberku“ na Staré město, do Science Gallery GAMA v Kostelní 104 kde budete tvůrčím způsobem aplikovat právě nabyté znalosti a dovednosti z mikrobiologie ve volné umělecké tvorbě.

Termín prezenční části: 10. února 2016, 10-17 hodin
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická

Lektor: Ing. Iveta Brožková, Ph.D., Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
Časová náročnost: 3 hodin online, 4 hodiny v laboratoři, 3 hodiny další aktivity

Doporučený věk účastníků: 13 – 19 let
Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/13a0SO0QQgkNRXbRh8MqiFwvCbQr22e9iHryAmm4OAOA/viewform?c=0&w=1
Uzávěrka registrace: 8.2.2016

Maximální kapacita: 15 účastníků