Sobotní víkendy s vědou pokračují 19.10.

Baví tě věda a technika? Rád tvoříš nové věci? Máme pro vás SOBOTNÍ VÍKENDY S VĚDOU – inspirující víkendové programy a kurzy pro mladé badatele a tvůrce v Talentcentrum Průmyslu 4.0 – Technecium, Nádražní 641, Pardubice -Rosice.

Jedna sobota v měsíci, 9:30 – 15:30, široká nabídka témat pro účastníky ve věku 6–16 let.  Pozvánka zde.

Sobotní víkendy s vědou zahájil 14.9. 2019, Den otevřených dveří v Technecium. Další termíny konání Sobotních víkendů s vědou jsou: 19. říjen, 9. listopad, 30. listopad, 21. prosinec, 11. leden

Okruhy témat:

 • Zábavná logika a matematika ( nejen pro talentované.. )
 • LegoRobotika
 • Fyzikální a Elektrotechnické Experimentárium
 • Přírodovědné Experimentárium (chemie a biologie)
 • Programování
 • 3D tisk a 3D modelováni
 • Počítačová grafika

14.9. – Přijďte si zdarma vyzkoušet naše kurzy – Den otevřených dveří v Techneciu

Zveme Vás a vaše děti v sobotu 14.9. 2019 na Den otevřených dveří  s vědou a technikou do špičkové pardubické inovační firmy JHV Engineering  s.r.o.  Zažijete, jak bude vypadat průmysl budoucnosti a v praxi si vyzkoušíte naše kurzy jejichž cílemje objevovat a rozvíjet talent dětí a připravovat je na budoucnost 2030+.

Spolu s našimi lektory a předními odborníky a konstruktéry Industry 4.0 budete stavět chytré stroje, zapojovat elektrické obvody, navrhovat řídící algoritmy, realizovat fyzikální, chemické a biologické experimenty, modelovat, animovat a tisknout ve 3D nebo soutěžit s roboty.

Součástí dne otevřených dveří je také kulatý stůl pro rodiče na téma nadané děti s odbornicí na psychologii nadaných dětí Kateřinou Emer Venclovou a koordinátory krajských sítí podpory nadání v Hradeckém a Pardubickém kraji Markétou Palečkovou a Alexandrem Prokopem.

Akce je součástí programu Víkendy s vědou, který realizuje Uskupení TESLA.  Akce se koná v sobotu 14.9. 2019 od 9:00 do 16:00 v JHV Engineering s.r.o., Nádražní 641, Pardubice.

Akce je určená všem zájemcům o vědu a techniku od 9 do 99 let.  Akce je zdarma.

Těší se na Vás profesionální tým lektorů kroužků a seminářů robotiky, programování, fyziky, chemie, biologie a současného umění.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774 143 458 nebo na emailu prokop.alex@gmail.com.

Pozor – Solarografie ve vědě a v umění proběhne 10.9. v Kostelní 104

Interaktivní program pro školy a veřejnost na téma Solarografie ve vědě a umění proběhne v Showroomu Open Science Hubu K104 . 10.9. 2019 od 10:30 do 11:30 Součástí programu bude také komentovaná prohlídka solarografií Macieje Zapiora z Astronomického ústavu AV ČR.

Počet míst je omezen. Více informací a registrace na prokop.alex@gmail.com a 774143458.

Program podpořilo Statutární město Pardubice v rámci projektu Víkendy s vědou

Otevíráme celoroční kurzy pro školní rok 2019/2020!

Vážení rodiče, milí studenti,

Ve školním roce 2019/ 2020 otevíráme, pod vedením zkušených odborných lektorů, 13 presenčních celoročních kurzů z oblasti technických a přírodních věd, ale také současného umění a designu.  Cílem našich kurzů je objevovat a rozvíjet talent dětí a připravovat je na budoucnost 2030+

Kurzy jsou obvykle určené pro 6 – 8  účastníků, což nám umožňuje optimálně zohledňovat jejich individuální vzdělávací potřeby, zájmy a tempo.  Kurzy jsou díky tomu vhodné pro širokou věkovou skupinu 9 – 19 let. Součástí kurzů je několikrát za rok také možnost konzultace s odborníkem na pedagogicko-psychologickou práci s nadanými.

Všechny kurzy mají silný přesah do praxe díky podpoře našich odborných partnerů, zejména pak společnosti JHV Engineering s.r.o., inovátora na poli robotiky a Průmyslu 4.0 a nebo Fakulty elektrotechniky a informatiky University Pardubice či PřF UK v Praze.

Naše kroužky běží nově také v Talentcentru Průmyslu 4.0 – Technecium. Technecium je nově vzniklé a špičkově vybavené vzdělávací centrum pro děti a mládež pardubického regionu umístěné v areálu JHV Engineering s.r.o.

Přijďte nás do Technecia nezávazně navštívit a vyzkoušet si vědu naživo během Dne otevřených dveří, v sobotu 14. září 2019 od 10:00 do 16:00.  Budete zde spolu s našimi lektory a konstruktéry Průmyslu 4.0 stavět chytré stroje, zapojovat elektrické obvody, navrhovat řídící algoritmy, realizovat přírodovědné experimenty, modelovat, animovat a tisknout ve 3D nebo soutěžit s roboty.

Váš tým Open Science Hub – Technecium

 

10.9. Program Solarografie ve vědě a v umění v Galerii GAMA na FChT UPa

10.9. 2019 od 10:00 do 11:30 proběhne interaktivní program pro školy a veřejnost na téma Solarografie ve vědě a umění v Galerii GAMA na FChT UPa. Součástí programu je i komentovaná prohlídka výstavy solarografií Macieje Zapiora z Astronomického ústavu AV ČR.

Počet míst je omezen. Více informací a registrace na prokop.alex@gmail.com a 774143458.

Program podpořilo Statutární město Pardubice v rámci projektu Víkendy s vědou.

10.9. 2019 Exkurze na PřF UK Praha – Setkání s vědci nad aktuálními tématy současné biologie

V úterý 10. září 2019 od 10:30 do 16:00 konáme pro zájemce o SOČ a badatelské stáže exkurzi na katedru Parazitologie a katedru Filosofie a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze, Viničná 7.  Součástí exkurze je seminář s populárními Pokusnými králíky prof. Jaroslava Flegra nad tématy jejich evolučně psychologického výzkumu české populace. Počet míst je omezen.

Zájemci prosím registrujte se organizátora, Mgr. Alexandra Prokopa, tel.: 774 143 458, prokop.alex@gmail.com

 

Konání akce podpořilo Statutární město Pardubice (v rámci projektu Víkendy s vědou) a NIDV.

15.9. – Dálkově řízená robotická ponorka (ROV) našich studentů míří na expedici do Chorvatska

Expedice probíhá od 15.9. do 30.9. ve spolupráci s hydrobiology PřF UK Praha, ČZU, MU Brno a VŠB -TUO. Cílem je mapovámí pobřežního biomu polostrova Pelješac v Chorvatsku. Naši studenti budou při tom zajišťovat provoz dálkově řízené kamery (ROV) s odběrovým zařízením vlastní konstrukce.

 

14. 9. – Den otevřených dveří v Techneciu s exkurzí do světa Průmyslu 4.0

Zveme Vás a vaše děti v sobotu 14.9. 2019 na Den otevřených dveří  s vědou a technikou do špičkové pardubické inovační firmy JHV Engineering  s.r.o.  Zažijete, jak bude vypadat průmysl budoucnosti.  Spolu s předními odborníky a konstruktéry Industry 4.0 budete stavět chytré stroje,  zapojovat elektrické obvody, navrhovat řídící algoritmy, modelovat i tisknout ve 3D nebo soutěžit s roboty.  Akce je součástí programu Víkendy s vědou, který realizuje Uskupení TESLA.  Akce se koná v sobotu14.9. 2019 od 9:00 do 16:00 v JHV Engineering s.r.o., Nádražní 641, Pardubice.  Akce je určená všem zájemcům o vědu a techniku od 9 do 99 let.  Akce je zdarma.  Těší se na Vás profesionální tým lektorů kroužků a seminářů robotiky, programování, fyziky, chemie, biologie a současného umění.

Součástí dne otevřených dveří bude také kulatý stůl pro rodiče na téma nadané děti s odbornicí na psychologii nadaných dětí Kateřinou Emer Venclovou a koordinátory krajských sítí podpory nadání v Hradeckém a Pardubickém kraji Markétou Palečkovou a Alexandrem Prokopem.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774 143 458 nebo na emailu prokop.alex@gmail.com.

Za týden startuje MakerCamp – registrace stále otevřena!

Na základě proseb a dotazů od Vás, z řad rodičů, jsme se Vám rozhodli poskytnout letošní Víkendy s vědou i o prázdninách formou 5denního bloku tvůrčích a badatelských dílen MakerCamp.

Zbývají už jen dvě místa, tak pospěšte s přihláškami, pokud jste tak už neučinili!

Registrujte se přes tento Google formulář.

 

Termín a čas konání:

Pondělí  19.8. 2019  –  pátek 23.8.2019, čas 8:30 – 16:00, na místo můžete přijíždět již od 8:00. V pondělí prosíme o časnější příjezd z důvodu registrace. Pro zájemce, kteří nemohou v celém termínu je zde také možnost účastnit se jednotlivých dnů samostatně po předchozí dohodě s organizátory (prokop.alex@gmail.com).

 

Program:

 • Průmysl 4.0: exkurze do vývojových dílen JHV Engineering, Chemikova zástěra: fyzikálně-chemické experimenty a badání v kuchyni, příprava krystalů (pondělí)
 • Stavba 3D tiskáren,  3D modelování a 3D tisk (úterý, vlastní tvorbu si budou účastníci tisknout průběžně po celý zbytek týdne)
 • Astronomie, stavba dalekohledů, raket, balonů a padáků; v případě příznivého počasí denní a večerní pozorování (středa)
 • Terénní exkurze lužními biotopy polabí s biology z Východočeského muzea, mikroskopování nasbíraných vzorků (čtvrtek)
 • Elektrotechnika, mikroelektronika (Arduino), základy programování (pátek)
 • Tvorba vozítek a robotů z Lego Mindstorms  a soutěž Lego-Maker (průběžně úterý, středa, pátek)
 • Exkurze do laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky University Pardubice  (pátek)
 • Logické a matematické hry (ve volných chvílích dle zájmu pondělí  – pátek)

 

Místo konání:

POZOR, s ohledem na potřebu větších prostor  (vnitřních i vnějších) pro realizaci experimentů a tvůrčích projektů se letošní letní škola koná na novém místě, kterým je areál JHV Engineering s.r.o.  Nádražní  641, Pardubice:

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7385568&y=50.0520179&z=17&source=addr&id=11179149

(nekoná se tedy na svém dříve tradičním místě v Kostelní 104 Pardubice)

 

Doprava na místo: 

autem – příjezd od Pardubic kolem Rosického nádraží,odHradec Králové odbočkou do Rosic, přes koleje až k zadní bílé budově areálu JHV, možnost parkování na místě zajištěna

na kole – možnost příjezdu po cyklostezce Rosice – Doubravice, stojany na kola na místě

Alternativně můžete využít také vlak (zastávka Rosice) nebo MHD (zastávky Polabiny Okrajová, Polabiny Sluneční, Rosice Kréta ),z obou stanovišť (parkoviště u železniční zastávky Rosice resp. nákupního centra Kaufland – lekárnaDr.Max) zajištujeme svoz na místo. V případě přání svozu Vašich dětí od Kauflandu nebo do nádraží v Rosicích nás prosím předem kontaktujte na tel. čísle: 774 143 458

Pro děti je v ceně tábora zajištěn pitný režim, dopolední i odpolední občerstvení, teplý oběd s polévkou a hlavním jídlem v jídelně přímo v místě konání.

 

Platba:

číslo účtu: 244 423 202/0300, jako variabilní symbol uveďte prosím prvních 6 čísel rodného čísla (bez údajů za lomítkem)

(zaměstnance JHV Engineering s.r.o. prosíme o uvedení „JHV“ do poznámky k platbě)


Základní cena: 2800 Kč / 5 dní

Volitelné: Základní cena + nová 3D tiskárna: 2800 + 4900 Kč (V průběhu tábora Vám pomůžeme sestavit a zkalibrovat tiskárnu přímo na místě)

Žádosti o slevu zápisného směřujte na e-mail: prokop.alex@gmail.com


Generálním partnerem MakerCampu je JHV Engineering s.r.o. a finančně jej podpořilo státurání město Pardubice.


Za tým organizátorů se na setkání s Vašimi dětmi těší

Alexandr Prokop

e-mail: prokop.alex@seznam.cz

tel.: 774 143 458

Otevíráme registraci na MakerCamp 19. – 23. 8. 2019

Letos se koná již 6. ročník Science Campu! Tento příměstský tábor je určen všem zvídavým a tvořivým mladým vědcům a vědkyním, kutilům a kutilkám, kteří si rádi hrají s novými technologiemi. Budou k dispozici dvě věkové kategorie: 8-11 let a 12-19 let.  Podrobnosti viz přiložená pozvánka.

Přihlásit se můžete přes tento formulář.

Program MakerCampu:

 • Tvorba vozítek a robotů z Lego Mindstorms
 • Soutěž Lego-Maker
 • Stavba 3D tiskárny, programování
 • Modelování a 3D tisk, pájení, Arduino, Raspberry Pi
 • Exkurze do laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky UPa, vývojových dílen JHV Engineering v Pardubicích a Východočeského muzea
 • Stavění létajících strojů – rakety, balony, padáky…
 • Hry, experimenty a badání – fyzika, chemie a biologie

Cena za účastníka: 2800,- Kč
V ceně jsou zahrnuty:

 • náklady na oběd, svačinu a pití na každý den
 • materiál na vlastní výtvory, které si účastníci odnesou (Arduino, elektronika, 3D tisknuté objekty)
 • v případě zájmu, za příplatek na materiál a součástky ve výši 4900,- Kč, si můžete na konci  odnést vlastnoručně sestavenou 3D tiskárnu
 • materiál na experimenty (Fyzika, Biologie, Chemie)
 • zapůjčení Lego Mindstorms
 • vzdělávací materiály, hry

MakerCamp 2019 realizuje Uskupení Tesla z. s.. Generálním partnerem je  JHV Engineering s.r.o. Podporují ho také Národní institut pro další vzdělávání a Fakulta elektrotechniky a informatiky University Pardubice.