15.9. – Dálkově řízená robotická ponorka (ROV) našich studentů míří na expedici do Chorvatska

Expedice probíhá od 15.9. do 30.9. ve spolupráci s hydrobiology PřF UK Praha, ČZU, MU Brno a VŠB -TUO. Cílem je mapovámí pobřežního biomu polostrova Pelješac v Chorvatsku. Naši studenti budou při tom zajišťovat provoz dálkově řízené kamery (ROV) s odběrovým zařízením vlastní konstrukce.