Science Camp 2018 – Expedice Bohdanečské rybníky 27.-30.10.2018

Uskupení TESLA Vás srdečně zve na tradiční podzimní školu pro mladé vědce SCIENCE CAMP 2018, která proběhne jako 4-denní terénní biologická expedice zaměřená na badatelská témata z hydrobiologie, ornitologie, zoologie, entomologie a parazitologie a problematiku environmentálního zhodnocení významné přírodní lokality. Rezervace Bohdanečské rybníky se nachází asi 10km od Pardubic na severozápadním okraji města Lázně Bohdaneč.

  File:Bombina bombina 1 (Marek Szczepanek).jpg Image result for Bohdanečský rybník

(Autor: Veronika Dočekalová)          (Autor: Veronika Dočekalová)           (Autor: Marek Szczepanek)

Jedná se o jedinečnou ornitologickou lokalitu vyznačující se velkou druhovou rozmanitostí (>80 druhů), ve které se hojně vyskytují zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků.  Hnízdí zde kriticky ohrožené druhy jako je: bukač velký,bukáček malý, chřástal malý. Za tahu se tu pravidelně objevuje orlovec říční a orel mořský, volavka bílá a kormorán velký. Dalšími vzácnými druhy jsou hohol severní, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, chřástal kropenatý a vodní, rákosník velký, cvrčilka slaviková, moudivláček lužní, jeřáb popelavý a několik druhů volavek.

Na vodní plochy navazuje komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav o celkové rozloze více než 250 ha.  V minulosti jedna z nejbohatších botanických lokalit. Významná lokalita zejména vodních bezobratlých.  Reprezentativní složkou místní fauny jsou též obojživelníci. Z žab jsou nejpočetnější skokan skřehotavý, ropucha obecná, rosnička zelená a kuňka ohnivá. Z velkých savců zde byla pozorována i vydra říční.

V rámci chráněného území je provozováno rybniční hospodářství. Z hlavních hospodářských ryb jsou zde zastoupeny štika, kapr, lín, cejn z drobných pak perlín, plotice  a okounovité ryby. Součástí programu bude i výlov ryb a na to navazující parazitologické cvičení.

Program:

( Pá 26.10. 17:00-18:30 pro zájemce –  ubytování na kolejích, úvodní představení lokality a programu)

So 27.10. 8:30-16:30

představení tématu Voda v krajině a hydrobiologický terénní průzkum, odběr biologických vzorků a hydrochemická měření v různých částech rybniční soustavy za účelem porovnání jejich environmentálního kvality

Ne 28.10. 7:30-16:30

odchyt a kroužkování ptactva, výlov ryb a entomologický průzkum na lokalitě, zhodnocení biodiversity

Po 29.10. 8:30-16:30

parazitologie ryb, mikroskopování odebraných vzorků a vodních bezobratlých

Út 30.10. 8:30-16:30

ornitologická terénní exkurze, závěrečné environmentální zhodnocení lokality

Odběr vzorků a terénní aktivity probíhají přímo na lokalitě Bohdanečských rybníků, přednášky a zpracování vzorků v laboratoři a učebnách Open Science Hubu v Kostelní 104 v Pardubicích.

Lektoři:

odborníci biologové z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, PřF UK Praha, AOPK Pardubice a Železné hory, Východočeského muzea Pardubice, kteří se problematikou resp. lokalitou Bohdanečských rybníků dlouhodobě zabývají.

Doporučený věk účastníků 9 – 19 let

(v případě zájmu se mohou po dohodě s organizátory zúčastnit také dospělí, pedagogové a rodiče s mladšími dětmi)

Registrace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyltKTvSFBdBXf1iVwa383OCnIRwQ6haIEWfQALXUehDupIA/viewform?c=0&w=1

Příspěvek účastníků (dětí) na vzdělávací materiály, cestovné a stravování:

1200 Kč ( Je možné se účastnit pouze vybranné dny za poplatek 350 Kč/den.  Po dohodě s organizátory může být tato částka adekvátně snížena.)

Pro mimo Pardubické účastníky je možné zajistit ubytování na kolejích University Pardubice: 

https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/hotel-ubytovna.html  

Kontakt na organizátory: E: prokop.alex@gmail.com  T:774143458

12.10.2018 Astrofotografie – workshop SPACE ART pod noční oblohou

Na workshopu se prakticky seznámíte s pozorování noční oblohy hvězdářskými dalekohledy a fotografováním planet a deep-sky objektů.  Součástí workshopu bude vedle přednášek, nočního pozorování a fotografování také komentovaná procházka planetární stezkou.  Akce je součástí soutěže SPACE ART a programu pro rozvoj technického a přírodovědného nadání UTESLA Academy 21.

PozvánkaA4

KDY: 12.-13.10.2018 19:00-9:00

KDE: Proseč  (jedeme za temnou oblohou)

Doprava z Pardubic je zajištěna. Sraz je v pátek v 17:00 na autobusovém nádraží v Pardubicích.

Návrat je plánován na sobotu 10:00 tamtéž.

Přespání je zajištěno na ZŠ Proseč.

Cena – účastníci si platí příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč.

Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAhQ0a9D9xOSv0i_Sp3-HDBruVCRPnpkmpNq4vQg-_Usxbw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

(Počet míst je omezen)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: 774143458 nebo emailu: prokop.alex@gmail.com