12.12.2018 – Výstava SPACEART komentovaná prohlídka a přednáška na téma Solarografie na Astronomickém ústavu AVČR

V rámci UTESLA Academy 21 Vás srdečně zveme na komentovaná prohlídku výstavy SPACEART, kterou Vás provede Pavel Suchan PhD., a na kterou navazuje přednáška na téma Solarografie, kterou přednese Maciej Zapior PhD.

Akce se koná 12.12.2018 od 11:50 do 14:00 na Astronomickém m ústavu AVČR, Boční II 1401/1A, 141 00 Praha 4

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku, astronomii a umění. Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

Program festivalu UTESLA FEST „Věda a umění 2018“, 29.11. – 27.12.

UTESLAFEST Pardubice 2018

od  29. 11. do 20. 12. 2018

probíhá třináctý ročník festivalu UTESLAFEST Pardubice propojující vědu a umění.

 

Festival v průběhu 22 dnů  nabídne Laboratoř života, Průmyslovou revoluci 4.0, Vesmírnou odyseu  a ponor do vědy aumění formou výstav, worshopů, prohlídek, filmů, diskuzí atp.

Akce festivalu jsou rekapitulací  projektů UTesly v roce 2018.

 

1/ 29. 11. Instalace ve veřejném prostoru Automatických mlýnů projektu Science Gallery Gama 2018. Objekty Tenzegritů vytvořené umělci v rámci rezidenční pobytů v Pardubicích. Pro veřejnost.

 

2/ 13. 12. od 12:00 Art&Science workshop a instalace SPACE ART – 21.  Akce probíhá v industriálním prostoru Automatických mlýnů, který kontrastuje s technologickou vizí  lidstva v druhé polovině 21. století jež přinášejí  studentské práce s tématem budoucnosti kosmonautiky.  Souběžně s tím běží od 13.11. v Astronomickém ústavu Akadenie věd  v  Praze výstava studentských prací  z podzimních Art&Science Workshopů UTESLA v rámci soutěže SPACEART (více na http://www.opensciencehub.cz/2018/09/czech-space-year-2018-odstartovala-soutez-space-art/)

 

3/ od 19. 11, je k vidění ve foyer Gymnásia Mozartova výstava Více než Laboratoř – české a mezinárodní projekty občanské vědy. Komentované prohlídky pro školy. Nutno se objednat na info.utesla@gmail.com

 

4) 30. 11. otevření výstavy Petra Jana Juračky v rámci projektu GAMA 2018 / respirium na FChT Univerzity Pardubice. Komemtovaná prohlídka a workshop pro školy a veřejnost. Nutno se objednat.

 

5/ 3. 12.  otevření výstavy komiksu „ Průmyslová revoluce 4.0„ kreslíře P. Korunky. Mikro &  nano v autorově komiksové tvorbě / Open Science Hub Kostelní 104 . Pro milovníky komiksů.

 

6/ 6. 12. od 17:30 Otevřené dveře v Open Science Hub K104. Pardubičtí  studenti a žáci zapojení  v mezinárodních soutěžích CanSat a Astro Pí. Open Science Hub K104 Kostelní 104. Pro veřejnost

 

7/ 6. 12. od  12:00 hod – workshop a kom. prohlídka vědce biochemika  a umělce prof.  V. Vondrejse. na Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice . Akce je určena pro střední a základní školy druhého stupně. Počet omezen.  Nutno se objednat.

 

8/ 5.12., 12.12., 19.12. od 17:30 Art&Science dílny „ Robotické instalace – Crazy contraptions & Chain reactions“ , každou středu v Science Hub K104 Kostelní 104, Pardubice. Pro žáky základních a středních škol. Nutno se objednat.

 

9/ 7. 12. otevření výstavy DNA obrazů autora Z. Daňka projektu GAMA 2018 / respirium na FChT Univerzity Pardubice. Komemtovaná prohlídka a workshop pro školy a veřejnost. Nutno se objednat.

 

10/ 13.12. a 20.12. od 18:30 promítání vědeckých filmů v Open Science Hub Kostelní  104 Pardubice, Pro  veřejnost.

 

11/ 20. 12. Světelná instalace a performance projektu Science Gallery Gama / výstupy z rezidenčního pobytu dvou umělců v Pardubicích. Science Hub K104 , Kostelní 104 Pardubice. Pro veřejnost.

 

Změna vyhrazena

29.11.2018 UTESLA Academy 21 – Exkurze za Industry 4.0

V rámci UTESLA Academy 21  Vás srdečně zveme na pardubický průmysl 4.0 v praxi– exkurzi za vývojáři do s JHV Engineering  Inovační firmy roku (Ernst&Young, 2017) na které můžete ukázat co ve Vás je! Budete stavět kovové konstrukce, zapojovat elektrické obvody, návrhovat řídící algoritmy, modelovat ve 3D a soutěžit s (LEGO) roboty.

Akce je také součástí programu UTesla FEST 2018.

Kdy:  čtvrtek 29.11. 2018 8:00 – 11:30

Kde: JHV Engineering Pardubice s.r.o. Nádražní 641, Pardubice

Akce je určená zejména školním skupinám (4. – 13. třída) se zájmem o mechatroniku a pardubickou industrii.

Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

24.11.2018 UTESLA Academy 21 – Víkend s vědou „Do vesmíru s Arduino a Raspberry“

Hands on workshop zameřený na seznámení s technologiemi a programováním jednočipových kontrolerů Arduino a jednodeskovýchpočítačů Raspberry Pí a jejich využití v mezioborových projektových aktivitách např. soutěžích Evropské kosmické agentury (ESA) s tématem kosmického výzkumu – CanSAT Astro Pí a DIY.

Kde: Open Science Hub, Kostelní 104, Pardubice

Kdy: v sobotu 24.11. 2018 od 9:30 do 13:30.

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o ICT, fyziku,  chemii, EVVO i jejich pedagogy.  Max. počet studentů je 10.  Na workshop bude navazovat projektové aktivity s tématem využití Raspbery Pi na ISS pro dálkový průzkum země (Astro Pí) a stavba funkční sondy/nanosatelitu (CanSat a stratosférické sondy).

Zájemci o účast se mohou kontaktovat organizátory na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

21.11.2018 UTESLA Academy 21 – Workshop Spektroskopická analýza na PřF UK

Badatelská exkurze UTESLA Academy 21 do spektroskopické laboratoře na katedře didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě v Praze .  Debaty s vědci, přednášky a laboratorní praktika na téma kvalitativní a kvantitativní spektroskopická analýza s využitím VIS (NIR) spektroskopie.

Kde: Katedře didaktiky chemie, Přírodovědecké fakulta UK v Praze, Hlavova 2030/8, 128 43  Praha 2

Kdy: ve středu 21.11. 2018 od 9:30 do 14:30.

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku a chemii a jejich pedagogy.  K řešení badatelských úloh budou mít studenti k dispozici 5 spektrometrů.  Studenti budou pracovat v 3 členných skupinách. Úlohy jsou diferencovány podle věku a zájmu.  Max. počet studentů je 15.

Na workshop bude navazovat projektová badatelská aktivita s tématem využití VIS-NIR spektroskopie v environmentální a toxikologické analýze.

Zájemci o účast se mohou kontaktovat organizátory na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

16.11. 2018 UTESLA Academy 21 – Mechatronika LEGO Mindstorms EV3

V rámci UTESLA Academy 21  Vás srdečně zveme na workshop na téma Mechatronika, v rámci kterého budeme konstruovat a programovat elektro-mechanická zařízení a roboty z využitím vzdělávací sady LEGO Mindstorms EV3.

Kdy:  pátek 16.11. 2018 14:00 – 18:00

Kde: Gymnázium Nad štolou, Nad štolou 1510/1, 170 00 Praha 7

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku a ICT. Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

13.11.2018 – Otevíráme výstavu SPACEART na Astronomickém ústavu AV ČR

V rámci UTESLA Academy 21 Vás srdečně zveme na výstavu SPACEART, která přináší práce studentů z podzimního kola stejnojemné Art-Sci soutěže na téma kosmická architektura – Moon base, Vesmír na plakátu a Vesmír ve 3D.

Výstava je k vidění od 13.11.2018  do  4.1. 2019 na Astronomickém ústavu AV ČR, Boční II 1401/1A, 141 00 Praha 4

Doprovodný program výstavy tvoří komentované prohlídky a přednášky pracovníků Astronomickém ústavu AV ČR.

Výstava a její doprovodné programi jsou vhodné pro žáky 1. i 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku, astronomii a umění. Akce jsou zdarma.

V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

 

13.11. 2018 UTESLA Academy 21 – Exkurze s workshopem k výročí 10. let ČR v ESA (Week of Space)

UTESLA Academy 21 Vás zve na workshop ve spolupráci se vzdělávací kanceláří Evropské kosmické agentury ESERO CZ na téma minulost, součastnost a budoucnost (české) kosmonautiky a astronomie. Přednášky, fyzikální a chemické experimenty a soutěže, diskuze s vědci a představiteli ESA.  Součástí programu je také oficiální předání diplomů za účast v podzimním kole soutěže SPACE ART a návštěva mezinárodní konference k 10. výročí  vstupu ČR do Evropské kosmické agentury (ESA), který se koná v Kongresovém centru v Praze.

Kde: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 31 Praha 4

Kdy: v úterý 13.11. 2018 od 8:30 do 16:30.

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku a Vesmír a soutěž SPACEART. Max. počet studentů je 10.

Zájemci o účast se mohou kontaktovat organizátory na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

9.11. 2018 – Průmysl 4.0 v praxi (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na Průmysl 4.0 v praxi – exkurzi za vývojáři do s JHV Engineering  Inovační firmy roku (Ernst&Young, 2017) na které můžete ukázat co ve Vás je! Budete stavět kovové konstrukce, zapojovat elektrické obvody, návrhovat řídící algoritmy, modelovat ve 3D a soutěžit s (LEGO) roboty.

Kdy:  pátek 9.11. 2018 9:00 – 13:00

Kde: JHV Engineering Pardubice s.r.o. Nádražní 641, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o robotiku a nové technologie Průmyslu 4.0 v praxi.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

 

 

8.11.2018 – Open Lab UTESLA aneb Věda v garáži (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na Open Lab UTESLA aneb Věda v garáži – workshop jak realizovat tvůrčí a badatelské projekty a experimenty (3D plotr, monitor radonu, meteostanice, mikroskop atp. ) s využitím běžně dostupných moderních technologií jako je Arduino, Raspberry Pí nebo chytrý telefon.  Dojde i na ukázky a diskuzi aktuálních projektů občanské a DIY („udělej si sám“) vědy a techniky v České republice do kterých se můžete zapojit i Vy.

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o programování, elektroniku a využití nových technologií v občanské vědě, umění, hobby atp.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

Kdy: čtvrtek 8.11. 2018 16:15 – 18:15

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o programování, elektroniku a využití nových technologií v občanské vědě, umění, hobby atp.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.