Seminář projektu Idea university

Filosofie, věda a umění pro studenty UPA i akademickou a laickou veřejnost

16. května 2012 v 17:00 foyer FChT UPA

>> 17:00 Zahájení

>> 17:05 Malý Pecha / terénní seminář na FChT UPA/
DUALITA, ORGASMUS A SCHRÖDINGEROVA KOČKA
Tři díla na kterých umělci Alexandra Prokopová, Jan Nálepa a Jaroslav Jebavý prezentují své tvůrčí postupy, metody a ideové koncepty spojené s vědou. Prezentaci doplní filosofické, vědecké a kunsthistorické interpretace od přednášející Pecha Kucha.

>> 17:35 Velký Kucha / posluchárna C1
Série krátkých dynamických přednášek inspirovaná fenoménem Pecha Kucha Night na vybraná témata s oblasti umění, filosofie a vědy. Seminář zároveň představí „nový úvod do filozofie“ pro studenty, doktorandy a pedagogy UPA. Předmět představuje odlišné až neslučitelné druhy oborového myšlení v rámci systému komplementarity tak, aby specializované vzdělání umožňovalo vztah k celku a bylo s to naplnit ideu univerzity či to, co je hodno vědění. Velký Kucha vám naservíruje slast, jídlo, Nietzscheho, etiku, umění, emoce, poznání, ideu university i kvantovou mechaniku v podání VŠ pedagogů, umělců, filosofů a vědců.  Vystoupí a diskutují:
– Martina Vítková, historik umění
– Pavla Kočová, pedagog
– Aleš Prázný, filozof
– Pavel Doskočil, umělec
– Kamila Pacovská, filozof
– Miloš Titz, kvantový fyzik
a další

Soutěž o ceny. Občerstvení pro studenty UPA a odborné účastníky semináře.

>> Doprovodný program:
10:00 – 17:00  Anketa IDEA UNIVERZITY / anketa k projektu Idea Univerzity bude probíhat na fakultách, v menze, bistru na FChT UPA a v dalších společných prostorách university.

17:00 Zahájení autorských výstav umělců zapojených do projektu Idea univerzity.

18:55  La Grande Bouffé aneb rozmanité aspekty  „ lososového filetu“/ bistro / performance studentů a doktorandů technických a humanitních oborů UPA organizuje DREAM TEAM UTESLA.
EXPERIMENT / kampus univerzity a bistro / Odhalení superpozice stavů Schrodingerovi kočky. Studentský piknik.

UTESLA Festival 2012

Srdečně Vás zveme na UTESLA festival 2012 v budově fakulty chemicko-technologické v Pardubicích 16. května.

Zahájeny budou autorské výstavy – Jaroslava Jebavého, Jana Nálepy a Alexandry Prokopové.

Program festivalu :
Zahájení : Petr Lošťák, děkan chemicko-technologické fakulty

Zahájení výstav:
Alexandra Prokopová – Schrödingerova kočka
Jaroslav Jebavý – Dualita
Jan Nálepa – Landscripts

Motivační seminář projektu Idea University
S presentací svých děl vystoupí umělci
Alexandra Prokopová, Jan Nálepa a Jaroslav Jebavý
Filosofii-vědu a umění Vám skrze slast, jídlo, Nietzscheho, etiku, emoce, ideu university i kvantovou mechaniku naservírují:
Pavla Kočová, pedagog
Martina Vítková, kunsthistorik, pedagog
Pavel Doskočil, umělec, pedagog
Aleš Prázný, filozof, pedagog
Kamila Pacovská, filozof, pedagog
Miloš Titz, kvantový fyzik, pedagog
a další

 

Komentovaná prohlídka v doprovodu kunsthistorika a vystavujících umělců

La Grande Bouffe – Velká žranice a Princip (ne)určitosti a rozmanité aspekty „ lososového filetu“, s Dream Teamem (studenti Univerzity Pardubice) – občerstvení semináře.

Experiment / kampus univerzity a bistro / Odhalení superpozice stavů Schrödingerovy kočky. Studentský piknik.

Vstup na festival volný

Výstavy na chodbách fakulty můžete navštívit v pracovních dnech, když je otevřená Univerzita, ostatní program je jedinečný a zažijete ho jenom dnes ! Srdečně zveme!