2. podzimní vernisáž výstavy 90&60 let pardubické chemie!

Uskupení Tesla o.s. a Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Vás srdečně zvou ve čtvrtek 14. 10. 2010 v 17:30 na zahájení druhé části autorských výstav ve foyer FChT Univerzity Pardubice

90&60 let pardubické chemie / podzimní část

Jaromír E. Brabenec, Lucie Farářová, Jakub Rafael a Čestmír Suška
objekty, asambláže, fotografie, interaktivní instalace, grafika, kresby, otisky, textové instalace

Download

Jednodenní festival umění, vědy, technologie a Třetí kultury

/ Úvodní slovo:
Martina Vítková a Vít Bouček, historici umění

/ Program:
10:00 – 12:00 – Střelná komora v Doubravicích
seminář – pouze pro přihlášené

14:00 – 17:00 – Chyť to do bedny – výtvarná dílna
galerijní animace Lucie Farářové

17:30 – Zahájení výstavy – komentovaná prohlídka

18:15 – Sound – hudební performance umělce 2046 – člena skupiny ne /
posluchárna C2 na FChT UPa – retro noisová část repertoáru, zahraná na první elektronický hudební nástroj Thereminvox

18:30 – Malý Peča a velký Kuča uvádějí
posluchárna C2 na FChT UPa – skupinová přednáška umělců, vědců, architektů, historiků umění a dalších profesí – řídí Šárka Zahálková

RetroSKOP – doprovodná výstava
fotodokument 13 autorů ze staré budovy FChT UPa na náměstí Čs. legií

Autorské výstavy jsou pokračováním cyklu instalací 90 & 60 galerijního projektu GAMA, které se konají v kontextu dvou významných pardubických událostí, které si připomínáme právě v roce 2010. Jsou malým dárkem k devadesátému výročí založení Explosie a.s., továrny na látky výbušné a šedesátému výročí založení vysokého chemického školství. Výstavy poukazují na toto průmyslové dědictví Pardubic, na jednotlivé kulturní vrstvy spojené s chemií jako vědou a výzkumem, školstvím, průmyslem a industriálním prostorem.

Záštitu převzali děkan FCHT Univerzity Pardubice Petr Lošťák, generální ředitel Explosia a.s. Josef Tichý a náměstkyně primátora MmP Štěpánka Fraňková.

Fakulta chemicko-technologická
Univerzity Pardubice, Studentská 95
532 10 Pardubice, Česká republika
www.upce.cz

/ otevírací doba:
pondělí – pátek 8:00 – 19:00
sobota – neděle 13:00 – 18:00

Jednotlivé pozvánky vystavujících umělců:

Výstava RetroSKOP

RektoSKOP je výstava 13 autorů, kteří na fotografiích zachytili unikátní atmosféru autentického vnitřního prostoru staré Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jsou zde záznamy mobiliářů poslucháren, laboratoří, digestoří a aparatur chemických poloprovozů této „Mekky pardubické chemie“, tak jak ji v průběhu 2. poloviny minulého století znali všichni její zaměstnanci, studenti a pedagogové.

Instalace je výsledkem spolupráce Uskupení Tesla a FChT UPa na projektu Industrie CHEMIE 2007 s cílem zachytit dnes již neexistujícího genia loci původní budovy na náměstí Čs. legií, ve které byla v padesátých letech založena Vysoká škola chemicko-technologická.

RetroSKOP 2010 je první z cyklu výstav fotodokumentů projektu Industrie CHEMIE a představuje fotografie těchto 13 umělců: Miroslav Hoza, Miloslav Chaloupka, Eva Jebavá, Kateřina Jebavá, Radek Kalhous, Alžběta Kopecká, Roman Kudláček, Adolf Lachman, Pavel Moško, Alexandra Prokopová, Eva Stanovská, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský.  Náhled vystavených fotografií je k vidění zde: http://www.utesla.cz/retroskop.html

Na rok 2011 připravuje Uskupení Tesla výstavu umělecké fotografie RetroSKOP 2011, na které se představí i další umělci, kteří se zúčastnili 4 fotografických seminářů projektu Industrie CHEMIE 2007 např. Lenka Dobešová Markéta Korečková,  Jan Pospíšil,  Paulina Škávová,  Šárka Zahálková.