Výstava RetroSKOP

RektoSKOP je výstava 13 autorů, kteří na fotografiích zachytili unikátní atmosféru autentického vnitřního prostoru staré Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jsou zde záznamy mobiliářů poslucháren, laboratoří, digestoří a aparatur chemických poloprovozů této „Mekky pardubické chemie“, tak jak ji v průběhu 2. poloviny minulého století znali všichni její zaměstnanci, studenti a pedagogové.

Instalace je výsledkem spolupráce Uskupení Tesla a FChT UPa na projektu Industrie CHEMIE 2007 s cílem zachytit dnes již neexistujícího genia loci původní budovy na náměstí Čs. legií, ve které byla v padesátých letech založena Vysoká škola chemicko-technologická.

RetroSKOP 2010 je první z cyklu výstav fotodokumentů projektu Industrie CHEMIE a představuje fotografie těchto 13 umělců: Miroslav Hoza, Miloslav Chaloupka, Eva Jebavá, Kateřina Jebavá, Radek Kalhous, Alžběta Kopecká, Roman Kudláček, Adolf Lachman, Pavel Moško, Alexandra Prokopová, Eva Stanovská, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský.  Náhled vystavených fotografií je k vidění zde: http://www.utesla.cz/retroskop.html

Na rok 2011 připravuje Uskupení Tesla výstavu umělecké fotografie RetroSKOP 2011, na které se představí i další umělci, kteří se zúčastnili 4 fotografických seminářů projektu Industrie CHEMIE 2007 např. Lenka Dobešová Markéta Korečková,  Jan Pospíšil,  Paulina Škávová,  Šárka Zahálková.