Industriální naučná cyklostezka – INCS

Pardubická jarní cyklojízda po Industriální naučné cyklostezce (INCS) je sérií krátkých zastavení. V čele pelotonu pojede na žlutých kolech trojice průvodců: chemik, architekt a antropolog, kteří účastníkům vyjížďky na jednotlivých zastávkách podají výklad o architektonických zvláštnostech, výrobních procesech, technologiích a společenském životě objektů průmyslového dědictví, vědy a výzkumu v Pardubicích. Účastníci společně poodhalí skrytého ducha míst, která jsou jinak denně míjena s nepovšimnutím. Cyklojízda (nejen) chemiků bude též poctou cyklistice, která je v tomto městě na Labi obvyklým a velmi oblíbeným způsobem osobní přepravy.
Trasa projížďky vede od lihovaru po vyznačené cyklostezce přes univerzitní kampus, směrem k průmyslové zóně Semtín.
Záštitu nad akcí převzal proděkan FCHT UPa Peter Kalenda.
Akce je doprovodným programem projektu „Město na kole“. Autor a realizátor INCS Uskupení Tesla o.s. ve spolupráci se sdružením Auto*Mat, Fakultou chemicko- technologickou Univerzity Pardubice a za podpory Statutárního města Pardubice.

nanoPINION v Praze

U-Tesla Vás srdečně zve na světelnou audiovizuální instalaci nanoPINION v zatemněné galerii, kde se divák ponoří do jiné přírody s unikátními vlastnosti a podivným chováním hmoty na rozměru nano. Instalace využívá komplexních organických barviv a pigmentů, které absorbují ultrafialové světlo a vyzařují světlo ve viditelné části spektra. Divák tak může zažívat umělecké dílo žhnoucí kaskádou intenzivních foto-chemických reakcí, které mu otevírají nové dimenze reality magického prostoru opticky aktivních molekul. Ti, kteří jsou zvyklí sledovat umělecká díla v dobře osvětlených výstavních sálech jsou tentokrát zváni ke sledování uměleckých předmětů ve tmě. Motiv, myšlenka a podstata díla hovoří skrze fluorescenci barev a nití, tkaniny, papíru, polymerů a jílů.

Výstava potrvá do 13. 6. 2014 a je uměleckou reflexí mezinárodního projektuNanoPINION. Uskupení Tesla o. s. připravilo vedle výstavy i diskusní forum.


UTESLA vystavovala na festivalu akademických filmů AFO Olomouc

NANOPOLIS – UTESLA
úterý – neděle / Konvikt: podkroví, divadlo, 2. patro
NanoPOLIS – site specific projekt Uskupení Tesla – je cestou od velkého třesku po nanovesmír. Uvidíte světelnou instalaci, komiks, videa, tisky a vítězné práce studentů ČR v eurosoutěži ISWA. UTesla je tým vědců a umělců, který sdílí, iniciuje a zprostředkovává vášeň pro vědu, provozuje Science Gallery Gama na FChT Univerzity Pardubice a organizuje festivaly. Díky síti ESCITE a projektům nanoPOLIS a nanOPINION se týmu otevřela možnost mezinárodní spolupráce v popularizaci vědy a nanotechnologií.
http://www.afo.cz/index.php?seo_url=vystavy