Workshop „3D FACTORY“

Tisková zpráva:

Proběhnou dvě akce z cyklu mutimediálních workshopů Idey univerzity

Kreativita je původce změn tohoto věku – kreativci budou tvůrci i spotřebiteli zároveň, takže tržní potenciál pro inovace bude obrovský. Fenoménem změn je jejich rychlost a proto je nutné, co nejrychleji začít. Historie je nevyhnutelná, pokud zamrzneme na starém paradigmatu, riskujeme, že se staneme nedůležitými. Chci zdůraznit, že v „Inovativním věku“ se již nacházíme. Workshopy jsou varným kotlíkem výměny názorů, rozvíjením fantasie, imaginace, hledáním metafor, asociací a nečekaných spojení etickofilosoficko-historického rámce vědy a umění. S exaktními vědci, umělci a filozofy Uskupení Tesla vytvořilo koncepty, které postupně realizujeme ve workshopech jako je „3D FACTORY“. Díla následně umístíme v prostoru Fakulty chemicko-technologické v Science Gallery Gama. „

Přiblížila cíl a smysl workshopu Ing. A. Prokopová z Uskupení Tesla

Workshop Kreativita s RNDr. Michalem Gibodou, Ph.D

 

14. a 15. 2. 2014 se konal pod vedením RNDr. Michala Gibody, Ph.D. seminář a workshop na téma kreativita. Pan doktor Giboda je uznávaný parazitolog, ale ve svých workshopech se zaměřuje na kreativní myšlení.Workshop KREATIVITA se konal na fakultě Chemicko – technologické Univerzity Pardubice v učebně C4Program:::

Pátek:13:00:-.:17:00:

>> Co je kreativita – poznejte zda jste kreativní a jak funguje týmová a individuální kreativita, čím se liší umění a věda? Vaše zvídavé dotazy bude zodpovídat Michal Giboda. 

>> Procházka Science Gallery GAMA 

Sobota: 9:00:-:17:00: Ozvěny konference Třetí kultura 

>> Vědecká a filosofická témata sdílená uměleckými prostředky malá inventura Třetí kultury, ukázky týmové tvorby, nanoPOLIS, Kalich hořkosti, zlatý řez, nanOpinion, chemik na baru, 

>> Na workshopu se zapojíte do týmové nebo individuální tvorby pod vedením dalších odborných lektorů