Workshop „3D FACTORY“

Tisková zpráva:

Proběhnou dvě akce z cyklu mutimediálních workshopů Idey univerzity

Kreativita je původce změn tohoto věku – kreativci budou tvůrci i spotřebiteli zároveň, takže tržní potenciál pro inovace bude obrovský. Fenoménem změn je jejich rychlost a proto je nutné, co nejrychleji začít. Historie je nevyhnutelná, pokud zamrzneme na starém paradigmatu, riskujeme, že se staneme nedůležitými. Chci zdůraznit, že v „Inovativním věku“ se již nacházíme. Workshopy jsou varným kotlíkem výměny názorů, rozvíjením fantasie, imaginace, hledáním metafor, asociací a nečekaných spojení etickofilosoficko-historického rámce vědy a umění. S exaktními vědci, umělci a filozofy Uskupení Tesla vytvořilo koncepty, které postupně realizujeme ve workshopech jako je „3D FACTORY“. Díla následně umístíme v prostoru Fakulty chemicko-technologické v Science Gallery Gama. „

Přiblížila cíl a smysl workshopu Ing. A. Prokopová z Uskupení Tesla