UTESLA FEST 2012

UTesla Festu se zúčastnilo několik tříd z pardubických gymnázií. Celkem 72 žáků se v rámci komentované prohlídky s vědecko-uměleckou animací seznámilo s uměleckými díly inspirovanými nanotechnologiemi. Studenti následně absolvovali vědomostní kvíz, jehož výsledek byl překvapivý a velmi nás potěšil. Probírané informace o současné vědě padly na úrodnou půdu, studenti si zapamatovali klíčová slova i souvislosti. Vyhodnocení a výsledky ze dvou kategorií budou známy do konce prosince. Předání cen se uskuteční ve školách, vítěze zveřejníme je též na našem webu.
UTesla Fest pozvanka
Fotogalerie z dění :


 

 

PAVEL DOSKOČIL – MALÁ ŽRANICE

I instalation I objects I text instalation I

Opening exhibition – 29. 11. 2012.

29. 11. 2012 do 28. 2. 2013.

Adress : Faculty of Chemical technology, Univerzity of Pardubice, Studentská street 95, 532 10 Pardubice, Polabiny.
www.upce.cz, www.utesla .cz

Opening hour:

Mondey – Fridey 8.00–19.00

We invite you :

>> 08. 01. 2013 od 16:30 – 21:00 lecture and a performance od P. Doskočil „ Psyché-délike “

Information : Lucie Farářová, mob +420 776 838 863.

 

Pavel Doskočil – Malá žranice, pozvánkaI instalace I objekty I textová instalace I
Otevření výstavy ve čtvrtek 29. 11. 2012.

Výstava je reflexí předchozích seminářů a zároveň inspirací pro workshopy projektu Idea Univerzity.

Záštitu převzal děkan FChT Univerzity Pardubice Petr Lošťák.
Výstava potrvá od 29. 11. 2012 do 28. 2. 2013.

Výstavní prostor GAMA: Fakulta chemicko – technologická Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Polabiny.
www.upce.cz, www.utesla .cz

Otevírací doba: Pondělí – pátek 8.00–19.00

Výstavní projekt GAMA realizuje Uskupení Tesla o.s. ve spolupráci s Fakultou chemicko technologickou Univerzity Pardubice.

Výstava vznikla za podpory: MKČR, FCHT UPa, SmPardubice, Rozhlas

Pavel Doskočil – Malá žranice, pozvánka

Doprovodný program:

>> 29. 11. 2012 od 14:00
Beseda s autorem a kurátorem výstavy „ Malá žranice “.
Přednášky : Na téma „Jídlo & Sex“ s historičkou umění M. Vítkovou a vědcem Danem Cvejnem. Pro studenty SŠ, VŠ a veřejnost.

Workshop: „Dualita fotoshopu je něco mezi slastí a kvantovou fyzikou“ s L. Farářovou v bistru FCHT UPa. Pro studenty SŠ.

>> 12. 12. 2012 od 8:30 a od 12:30 – ukázka vědecko-umělecké animace pro studenty středních škol.

>> 08. 01. 2013 od 16:30 – 21:00 přednáška a performance P. Doskočila „ Psyché-délike “ fenomén duše, vědomí, poznání, sebepoznání, změněné stavy vědomí,

Objednávka u Lucie Farářové, mob 776 838 863. Pro omezený počet účastníků. Více informací na www.utesla.cz.