ISWA TISKOVÁ KONFERENCE

Immersion in the Science Worlds through the Art ISWA
27.3.2013 at 10:30

Location – Chemistry Faculty in Pardubice

Press meeting with scientists, artists and studentsImmersion in the Science Worlds through the Art ISWA

„Čeští studenti v mezinárodní umělecké soutěži inspirované vědou předčili účastníky z 16-ti evropských zemí. Nejvíce cen ve čtyřech kategoriích šlo do Pardubic.“

Kdy: středa 27. 3. 2013 v 10:30
Kde: učebna č. S16 ve foyer-vestibulu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pce

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dvouletý mezinárodní projekt ISWA na popularizaci vědy skrze umění realizovalo Uskupení Tesla s podporou vědeckých a uměleckých institucí Univerzity Pardubice, Nové scény Národního divadla, Praha a AV ČR , Praha a TUL Liberec od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013. (Nová scéna ND, Technická univerzity Liberec, Fakulta chemicko – technologická Pardubice, Univerzita Pardubice, UOCHAB AV ČR, Akademie věd ČR, Rokospol a.s., Optaglio s.r.o., Synpo a.s.)

Cílem dvouletého projektu Immersion in Science Worlds through Arts (ISWA) bylo, inspirovat, vzdělávat, bavit a přitahovat mládež i veřejnost k přírodovědným oborům v kontextu oborů humanitních. Autoři dramatického a architektonického řešení výstav, představení, workshopů, komentovaných prohlídek a festivalů vytvořili srozumitelný koncept, jehož jedním z cílů bylo pokusit se uměleckou formou odhalit to, co dokázala ukořistit věda na vědeckém poli. Vstupem do nano prostoru se svět, jak jej známe, nechová podle našich očekávání a představ. Měřítko 10-9m í nabízí nové možnosti, přináší překvapení, ale i rizika.
Uskupení Tesla v průběhu dvou let vytvořilo divadelní představení Noc v nanoPOLIS, výstavy, umělecká díla, realizovala komentované prohlídky, workshopy a festivaly vědy a umění. Prostřednictvím tohoto střetu jsme se snažili ukázat krásu vědy, fascinaci přírodou a touhu po poznání. Na programu mezinárodní soutěže ISWA se podílelo 16 evropských technických universit, institutů a výzkumných ústavů.

Program konference:

  • Peripetie s realizací – Nabyté zkušenosti – Novinky ze světa ISWA
  • Zapojení Science Gallery Gama na FChT UPa do řetězce science center EU
  • Setkání s účastníky a realizátory projektu umělci, vědci, kunsthistoriky, antropology a týmem UT
  • Jak na vědu: monitorovací stanice, která mapuje znalosti žáků a studentů veřejnosti o nanovědě, nanomateriálech a nanotechnologiích
  • Ukázka představení z Nové scény Národního divadla Noc v nanoPOLIS a UTBOX
  • Slavnostní zahájení studentské výstavy s komentovanou prohlídkou
  • Setkání s vítězi jednotlivých kategorií studentské soutěže

Autor a realizátor české části projektu: Uskupení Tesla

Účastníci konference:
T. Molková (prorektorka UPa),
P. Kalenda (proděkan FChT UPa),
A. Prokop (supervizor, dramaturg, nanovědec),
M. Vítková (člen kurátorského týmu, historik umění),
L. Farářová (pedagog, umělec)
A. Prokopová (člen kurátorského týmu, chemik, umělec)
J. Nálepa (umělec)
J. Tichý, P. Nekoranec, L. Švec (Dream Team UTesly, antropologové )

Zahraniční partneři :

UPM, Università Politecnica delle Marce, Ancona,Italy, ESRF, The European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France, SIMPLE, Simpleware Company, UK, HCGS, Siauliai University, Lithuania; UTESLA, Pardubice, Czech Republic, IOB, Institute of Oral Biology, Zurich, Switzerland , RSAS, Institute of Materials Research, Košice, Slovak Republic, TUW, Institute for Mechanics of Materials and Structures, Wien, Austria, UMINHO, University of Minho, Portugal, UNINA, University of Napoli “Federico II”, Italy, UPP, Uppsala University, Uppsala, Sweden, IPPT, Institut Podstawowych Problemow Techniki, Warsaw

Spolupráce: Nová scéna ND, Technická univerzita Liberec, Fakulta chemicko – technologická Pardubice, UOCHAB AV ČR, Akademie věd ČR, Rokospol a.s., Optaglio s.r.o., Synpo a.s.
Financování projektu: 7PR EU a v Pardubicích byl podpořen SmP a Univerzitou Pardubice.
Kontakt: Mgr A. Prokop 774143458
Materiály na místě: podrobná TZ, katalog, CD
Zvaci dopis 2013