Víkendová dílna Tajemný svět elektronu 2

Elektrony jsou malé, téměř nehmotné a většinou neviditelné. Přesto si dnes nedovedeme představit, jak by náš život bez jejich síly mohl vypadat. Drží po hromadě naše těla, umožňují chemické reakce, díky nim myslíme a tepe nám srdce, a když je dáme do pohybu, mohou za nás vykonávat důležitou práci. Pomocí rozpohybovaných elektronů svítíme, vaříme, topíme, bez nich by nefungovaly naše počítače ani chytré telefony. 20. 3. 2016 se spolu již podruhé vydáme do tajemného světa těchto malých, ale šikovných částic a pokusíme se odhalit něco z jejich moci a tvořivě aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v naší Art & Science dílně. Odpolední dílna přinese sérii efektních pokusů, experimentů a „bastlení“ prohlubující a rozšiřující téma předchozího programu o oblast elektrochemických reakcí, výbojů v plynu, konstrukce Van de Graaffova generátoru, fotovoltaických článků a elektromagnetických pohonů.

Termín prezenční části: 20. března 2016, 1330-18 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Science Gallery GAMA, Kostelní 104, Pardubice

Lektoři: Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph.D., Mgr. Alexandr Prokop

Doporučený věk účastníků: 7 – 17 let