10.2.2016 Barevný svět mikroorganismů v potravinách

Pokud máte rádi biologii a biochemii, tak jsme pro Vás ve spolupráci s Talnetem (www.talnet.cz) a Fakultou Chemicko-technologickou University Pardubice připravily celodenní program Barevný svět mikroorganismů v potravinách (T-Exkurze) viz. http://www.talnet.cz/t-exkurze-zima-2015-16).
Mikroorganismy se vyskytují téměř všude díky rychlosti rozmnožování a schopnosti dlouho přežívat nepříznivé podmínky. Jsou běžným okem téměř neviditelné. Mnohé z nich jsou důležité pro zdraví celé populace. Do potravin se záměrně přidávají ušlechtilé mikrobiální kultury, které jsou využívány v potravinářských technologiích pro výrobu jogurtů, kysaných mléčných výrobků, sýrů, fermentovaných salámů, alkoholických nápojů, piva, vína, droždí, octa.
Na druhou stranu mohou být v potravinách přítomny patogenní, podmíněně patogenní a toxinogenní mikroorganismy, které mohou vyvolávat závažná onemocnění. Dále mohou být přítomny saprofytické mikroorganismy působící kažení potravin nebo jejich metabolickou činností vznikají toxické metabolické produkty.
V rámci programu se seznámíte se základními druhy prospěšných i patogenních mikroorganismů, které jsou součástí potravin. Naučíte se kultivovat mikroorganismy na živných agarových půdách v Petriho miskách, seznámíte se základními technikami barvení mikroorganismů a také s několika mikroskopickými technikami (nativní preparát, pozorování aktivního pohybu bakterií ve visuté kapce a v zástinu). Nahlédnete do rozmanitého a barevného světa potravinových plísní, které se naučíte kultivovat a identifikovat pomocí makroskopických i mikroskopických morfologických znaků a seznámíte se i s využitím kulturních mikroorganismů k detekci reziduí inhibičních látek (RIL) v potravinách (mléce).
Po skončení práce v laboratořích na FChT UPa bude následovat přírodopisně – vlastivědná procházka lužním lesem, přes Labe, kolem Pardubického zámku a „pardubického Norinberku“ na Staré město, do Science Gallery GAMA v Kostelní 104 kde budete tvůrčím způsobem aplikovat právě nabyté znalosti a dovednosti z mikrobiologie ve volné umělecké tvorbě.

Termín prezenční části: 10. února 2016, 10-17 hodin
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická

Lektor: Ing. Iveta Brožková, Ph.D., Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
Časová náročnost: 3 hodin online, 4 hodiny v laboratoři, 3 hodiny další aktivity

Doporučený věk účastníků: 13 – 19 let
Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/13a0SO0QQgkNRXbRh8MqiFwvCbQr22e9iHryAmm4OAOA/viewform?c=0&w=1
Uzávěrka registrace: 8.2.2016

Maximální kapacita: 15 účastníků