Kurt Gebauer propojí Pardubický zámek a FChT UPa. Zveme Vás na vernisáž Matice Země 20.4. do VČG

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na zahájení výstavy: Kurt Gebauer – Matice země

termín výstavy: 20. 4. – 10. 7. 2016

místo konání: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. 3

vernisáž: 20. 4. 2016 v 17:00   (pro zástupce tisku již v 16:30)

tisková zpráva:   http://pater.cz/vcg/tiskove-zpravy/

informace a obrázky ke stažení:   http://pater.cz/vcg/kurt-gebauer-matice-zeme/

Záštitu nad výstavou převzal 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Stará hradecká silnice a lipová alej spojují dvě místa – Východočeskou galerii a veřejný prostor Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde se setkáte s tvorbou Kurta Gebauera. Jde o výjimečnou příležitost pro studenty, pedagogy i zaměstnance univerzity na straně jedné a návštěvníky galerie a milce výtvarného umění na straně druhé, seznámit se s dílem významného českého sochaře a vysokoškolského pedagoga v odlišných kontextech.

Na fakultě jsou k vidění díla, která prezentují osmiletou spolupráci autora v Uskupení Tesla. Ta započala v roce 2009 soubornou výstavou nanoSKOP, vytvořenou v rámci EURO nanofora, která byla na nově otevřenou fakultu přemístěna z Centra současného umění DOX. Na projekt navázala autorská výstava NANO? ANO! KURTANO. V letech 2012 – 2014 se autor významně podílel na projektu Idea Univerzity zaměřeném na posilování interdisciplinární komunikace, kritického a kontextuálního myšlení, kreativity a eticko – filozoficko – historického rámce vědy a umění. Autorovy stopy a otisky po těchto aktivitách, dále díla inspirovaná pobytem v prostoru fakulty, v laboratořích, učebnách, posluchárnách jsou součástí trvalé expozice nanoSKOP / REDUX, která je k vidění ve veřejném prostoru fakulty.

V průběhu autorovy výstavy ve Východočeské galerii připravujeme na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve středu 15. 6. 2016 od 19:00 do 20:00 společnou vernisáž s doprovodným programem Colours of Pardubice, připravovanou pro Mezinárodní vědecký kongres IFATCC. Akce je určena nejen účastníkům kongresu, ale i široké veřejnosti. Jedna z ikon autorovy tvorby – Trpaslíci, řecky NANO, budou na dočasnou dobu okupovat foyer a přednáškové sály fakulty, neboť ústředním tématem vědeckých přednášek jsou novinky, aktuální objevy a aplikace v oblasti chytrých textilií a barviv, které využívají jedinečných vlastností hmoty o rozměru nano (10-9 metru).

Alexandra Prokopová

Pozvánka Gebauer mail