O neuro-pedagogice s profesorem Karlem Rýdlem, záznam přednášky na semináři UTESLA

Záznam velice inspirativní přednášky, kterou pronesl prorektor pro vzdělávání Univerzity Pardubice

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc na semináři Nerozum rozumu pořádaném Uskupením TESLA

24.9.2014 na FCHt UPa  můžete shlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=xwL3k8xX5Ng

Fotografie se semináře jsou zde: https://www.facebook.com/utesla