NANO

Uskupení TESLA se v rámci konference LET´S 2014 podílí na workshopu NANOPINION, který formuluje doporučení v oblasti politiky zodpovědného rozvoje nanotechnologií s ohledem na tyto oblasti:
– Potenciál a budocí potřeby vzdělávání v nanotechnologiích
– Metody a nástroje pro komunikaci a udžitelný dialog o nanotechnologiích
– Postoje veřejnosti z hlediska výzkumu, kontroly a společenských dopadů nanotechnologií

Workshop proběhne 30.9.2014 v rámci konference LET´S 2014, která se věnuje potenciálu nových klíčových technologií z hlediska jejich přínosu k řešení cespolečenských výzev Evropy do roku 2020. (více se dozvíte na http://www.lets2014.eu/)

pozvánka zde:
https://drive.google.com/folderview?id=0B13Q4_PV2ejKWDl5ZXFqVGJWNzQ&usp=sharing