Seminář projektu Idea univerzity

Univerzita Pardubice zve v úterý 14. 5. 2013 pedagogy a studenty všech stupňů studia na seminář z cyklu mezioborových workshopů projektu Idea univerzity.

Idea univerzity nabízí střídání krátkých dynamických přednášek na aktuální téma. Filosofové, vědci a umělci v nich prezentují odlišné odborné vnímání, myšlení, jazyk i přístupy k danému tématu i k teorii poznání. Závěrem semináře je moderovaný mezioborový dialog a volná neformální diskuse.

Tématem třetího motivačního semináře je fenomén (R) EVOLUCE.
Seminář doprovází výstavy cyklu Biomoc projektů Idea univerzity a Science Gallery Gama.
Seminář se uskuteční v úterý 14. 5. 2013 v 17: 00 v bistru Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

>> Program:
Program zahájí Petr Lošťák a Petr Kalenda, děkan a proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Alexandr Prokop, koordinátor KA04, projektu Idea univerzity.
>> 16:30 zahájení výstav cyklu BIOMOC, prostor FChT Univerzity Pardubice
>> 17:00 přednášky osmi filosofů, vědců a umělců, promotérů tématu ® EVOLUCE, replikátory a vehikly, strategie altruismu, sobecký gen, geny, memy, etika, kultura. Evoluce – pro a proti pohledem moderní/současné filozofie.
>> 20:.00 diskuse a občerstvení zajištěno.

Kontakty:
Mgr. A. Prokop, koordinátor KA04 seminářů, workshopů a uměleckých realizací
Občanské sdružení Uskupení Tesla partner projektu Idea univerzity
mob. 774143458, e-mail info.utesla@gmail. com
Více na http://projekty.upce.cz/idea/ nebo www.utesla.cz nebo facebook.com/utesla