WORKSHOP S PAVLEM DOSKOČILEM

UTesla srdečně zve na diskusi k tématu sebepoznání v sobotu v 9:00 ráno 2.března na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích. Psychodelikátní inventura myšlenek Třetí kultury z lednového semináře bude předcházet workshopu umělce Pavla Doskočila se studenty univerzity.

Diskusi odstartuje filozof Miloslav Joukl – anotace jeho úvodu do problému :

Poznání a sebepoznání ve filosofii

Ve filosofii jsou reflektovány situace, v nichž se člověk, lidé, společnost nacházejí, a zároveň jsou kladeny zásadní otázky spojené s lidským poznáním, včetně sebepoznání člověka. Filosofie v předivu přístupů dokládá složitost, nejednoznačnost, obtížnost, ale také naléhavost, s níž filosofie zkoumá život v jeho možnostech i omezeních. Svědčí o tom také bohaté proměny filosofie v kontextu dějinných epoch. Filosofie vyzkoušela, ale také dnes zkouší, hledat způsoby porozumění vlastnímu sebeurčení, a to mezi mýtem, náboženstvím, uměním, vědou, politikou a morálkou, lidskou každodenností, porozumění tomu, oč běží ve změnách vědění, kulturního prostředí, sociální reality. Ale jak porozumět naší situaci dnes na rozdíl od jiných epoch? Jaké soubory vědění vytváříme? Co otevíráme, co uzavíráme svým poznáním? Posouvá naše vědění to, jak býti člověkem, jak býti lidským? Je vědění pro náš život vodítkem? Jakým? V čem spočívá hodnota vědění? Co představuje poznat sám sebe? Neztrácíme svět a spolu s tím sami sebe? Neztrácí filosofie schopnost být pro poznání přínosná? Otázky jsou pozvánkou k otevřenému dialogu, který bude uveden výkladem filosofických inspirací. Zazní nejenom příklady z přediva filosofického myšlení, ale také náměty do diskuse.