Atraktor-roadshow

A few photos from Thursday’s event held Tesla Union in the Faculty of Chemical Technology in Pardubice. Candidates who have taken part in the doc. Hippo and succeeded, then had a chance to ride by the depressed atractor, the mascot of Utesla festival. The promised pictures of lucky winners you can see below or here.Pár fotografií ze čtvrteční akce pořádané Uskupením Tesla v campusu FChT v Pardubicích. Zájemci kteří se zúčastnili soutěže prof. Hrocha a uspěli, měli poté možnost se svézt pokleslým atraktorem, maskotem festivalu Utesla. Slíbené foto šťastných výherců a výherkyň níže ke nahlédnutí a také zde.