Tvůrčí workshopy Art-Science 2018

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se na tvůčí workshopy předem registrovat. V případě zájmu kontaktujte organizátory na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

V roce 2018 budou probíhat následující akce:

16.9. 2018  Tenzegrity – přednáška s workshopem OSHub, Kostelní 104, Pardubice Začátek: 13:30

4.10.2018   Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru – přednáška a workshop SPACEART, Gymnásium Dašická, Pardubice. Začátek 14:00

5.10.2018 Noc vědců – Půlnoční workshop Astrofotografie, DDM Delta Pardubice. Začátek 24:00

8.10. 2018 Tvůrčí workshop – Ilustrace, komiks na téma „2101: Jeden den kosmického poutníka..“ Gymnásium Dašická, Pardubice. Začátek 13:00

16.10. 2018 Tvůrčí workshop – Kosmická architektura, modelujeme základnu na Měsíci, ¨Gymnásium Mozartova Pardubice, Začátek 13:30

18.10., 2018  Tvůrčí workshop – Kosmická architektura, modelujeme základnu na Měsíci, Gymnásium Dašická, Pardubice. Začátek 12:00

18.10., 2018  Tvůrčí workshop – Ilustrace, komiks na téma „2101: Jeden den kosmického poutníka..“

Mozartova Pardubice, Začátek 14:30

25.10. 2018  Tvůrčí workshop – Kosmická architektura, modelujeme základnu na Měsíci, OSHub, Kostelní 104, Pardubice Začátek: 16:30

1.11. 2018  Tvůrčí workshop – Kosmická architektura, modelujeme základnu na Měsíci, ¨Gymnásium Mozartova Pardubice, Začátek 14:30

1.11. 2018  Tvůrčí workshop – Kosmická architektura, modelujeme základnu na Měsíci, OSHub, Kostelní 104, Pardubice Začátek: 16:30

8.11. 2018  Přednáška Tenzegrity a krása buňky OSHub, Kostelní 104, Pardubice Začátek: 14:30

10.11. 2018  Den otevřených dveří v Art& Science Open Science HUB – Týden vědy a techniky 2018  OSHub, Kostelní 104, Pardubice Začátek: 10:30

13.11. 2018  Otevíráme výstavu SPACEART na Astronomickém ústavu AV ČR,   Astronomický ústav AV ČR Praha 4, Začátek 9:00

2.12. 2018  Otevíráme výstavu SPACE ART – Vesmírná Odysea v Automatických mlýnech, Automatické mlýny, Pardubice Začátek 10:30

6.12. 2018 Workshop – Stavíme Tenzegrity Fakulta Chemicko technologická Universita Pardubice Začátek 13:00

12.12.2018 Exkurze na Astronomickém ústavu AVČR – komentovaná prohlídka výstavy SPACEART komentovaná prohlídka a přednáška na téma  Solarografie Astronomický ústav AV ČR Praha 4, Začátek 12:00

Programy vznikly s podporu Statutárního města Pardubice.