13.11.2018 – Otevíráme výstavu SPACEART na Astronomickém ústavu AV ČR

V rámci UTESLA Academy 21 Vás srdečně zveme na výstavu SPACEART, která přináší práce studentů z podzimního kola stejnojemné Art-Sci soutěže na téma kosmická architektura – Moon base, Vesmír na plakátu a Vesmír ve 3D.

Výstava je k vidění od 13.11.2018  do  4.1. 2019 na Astronomickém ústavu AV ČR, Boční II 1401/1A, 141 00 Praha 4

Doprovodný program výstavy tvoří komentované prohlídky a přednášky pracovníků Astronomickém ústavu AV ČR.

Výstava a její doprovodné programi jsou vhodné pro žáky 1. i 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku, astronomii a umění. Akce jsou zdarma.

V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

 

13.11. 2018 UTESLA Academy 21 – Exkurze s workshopem k výročí 10. let ČR v ESA (Week of Space)

UTESLA Academy 21 Vás zve na workshop ve spolupráci se vzdělávací kanceláří Evropské kosmické agentury ESERO CZ na téma minulost, součastnost a budoucnost (české) kosmonautiky a astronomie. Přednášky, fyzikální a chemické experimenty a soutěže, diskuze s vědci a představiteli ESA.  Součástí programu je také oficiální předání diplomů za účast v podzimním kole soutěže SPACE ART a návštěva mezinárodní konference k 10. výročí  vstupu ČR do Evropské kosmické agentury (ESA), který se koná v Kongresovém centru v Praze.

Kde: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II 1401, 141 31 Praha 4

Kdy: v úterý 13.11. 2018 od 8:30 do 16:30.

Workshop je vhodný pro studenty 2.st. ZŠ a víceletých Gymnázií (12 – 19 let) se zájmem o fyziku a Vesmír a soutěž SPACEART. Max. počet studentů je 10.

Zájemci o účast se mohou kontaktovat organizátory na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

9.11. 2018 – Průmysl 4.0 v praxi (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na Průmysl 4.0 v praxi – exkurzi za vývojáři do s JHV Engineering  Inovační firmy roku (Ernst&Young, 2017) na které můžete ukázat co ve Vás je! Budete stavět kovové konstrukce, zapojovat elektrické obvody, návrhovat řídící algoritmy, modelovat ve 3D a soutěžit s (LEGO) roboty.

Kdy:  pátek 9.11. 2018 9:00 – 13:00

Kde: JHV Engineering Pardubice s.r.o. Nádražní 641, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o robotiku a nové technologie Průmyslu 4.0 v praxi.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

 

 

8.11.2018 – Open Lab UTESLA aneb Věda v garáži (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na Open Lab UTESLA aneb Věda v garáži – workshop jak realizovat tvůrčí a badatelské projekty a experimenty (3D plotr, monitor radonu, meteostanice, mikroskop atp. ) s využitím běžně dostupných moderních technologií jako je Arduino, Raspberry Pí nebo chytrý telefon.  Dojde i na ukázky a diskuzi aktuálních projektů občanské a DIY („udělej si sám“) vědy a techniky v České republice do kterých se můžete zapojit i Vy.

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o programování, elektroniku a využití nových technologií v občanské vědě, umění, hobby atp.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

Kdy: čtvrtek 8.11. 2018 16:15 – 18:15

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o programování, elektroniku a využití nových technologií v občanské vědě, umění, hobby atp.  Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

8.11.2018 – Tenzegrity a krása buňky (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na přednášku o tenzegritech a kráse živé buňky od molekulárním biologa, genetika a umělce Doc. RNDr. Vladimíra Vondrejse, na kterou naváže autorská komentovaná prohlídka výstavy a tvůrčí workshop na kterém společně postavíte vícepatrový tenzegrit.  Téma buňky  v současné vědě a umění doplní mikroskopování a fotografování fluorescenčním mikroskopem.

Kdy: čtvrtek 8.11. 2018 12:00 – 17:30

Kde:

Fakulta chemicko-technologická Universita Pardubice,  Studentská 573 (od 12:00)

Pardubice, Winternitzovy (automatické) mlýny, Mezi Mosty, Pardubice (od 14:30)

Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice (od 16:00)

Akce je určená všem zájemcům o tvořivé spojení vědy a výtvarného umění. Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

7.11.2018 – Open Lab UTESLA aneb Věda hrou (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na

Open Lab UTESLA aneb  Věda hrou (nejen pro děti!) – Robotický workshop, stavíme a programujeme vozítka a roboty  z LEGO Mindstorms.

Kdy:  středa 7.11. 2018 16:00 – 18:00

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o Lego robotiku. Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

10.11. 2018 – Víkend Art & Science s UTESLA (Festival Týden vědy a techniky)

V rámci festivalu Týden vědy a techniky Vás srdečně zveme na Víkend Art & Science s UTESLA: těšit se můžete na komentovanou prohlídku, výtvarný workshop s experimenty a pokusy, mikroskopování, vědecký dokument z AFO Olomouc a další.

Kdy: Sobota 10. 11.2018 10:00 – 14:00

Kde: Otevřené centrum vědy – „Open Science HUB“, Kostelní 104, Pardubice

Akce je určená všem zájemcům o tvořivé spojení vědy a výtvarného umění. Akce je zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774143458 nebo na email prokop.alex@gmail.com.

12.11.2018 Otevíráme výstavu Více než Laboratoř / Více než umění

Uskupení tesla Vás srdečně zve na výstavu Více než Laboratoř / Více než umění s tématem participace široké veřejnosti na vědě a umění ve spojení s tématem zodpovědného rozvoje, a související doprovodné DIY workshopy.

KDY:  12.11. 2018 – 31.1. 2019, ve dnech školního vyučování od 7:30 do 15:30

KDE: Gymnásium Mozartova 449, Pardubice

Výstava volně navazuje na mezinárodní výstavu Více než laboratoř, kterou připravilo a realizovalo Uskupení TESLA ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze, Science Museum London, Arts Electronica v Linci, španělským Cuture In Motion a dalšímí partnery, ktěří jsou součástí mezinárodní sítě ECSITE v rámci mezinárodního projectu SPARKs www.sparksproject.eu.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku nás kontaktujte na E: prokop.alex@gmail.com a T: 774143458

Podrobnosti k doprovodným workshopům v OpenScience Hubu v Kostelní 104 Pardubice naleznete zde:  https://opensciencehub.cz/btl-bta2018/

Výstava vznikla s podporu Statutárního města Pardubice.

Science Camp 2018 – Expedice Bohdanečské rybníky 27.-30.10.2018

Uskupení TESLA Vás srdečně zve na tradiční podzimní školu pro mladé vědce SCIENCE CAMP 2018, která proběhne jako 4-denní terénní biologická expedice zaměřená na badatelská témata z hydrobiologie, ornitologie, zoologie, entomologie a parazitologie a problematiku environmentálního zhodnocení významné přírodní lokality. Rezervace Bohdanečské rybníky se nachází asi 10km od Pardubic na severozápadním okraji města Lázně Bohdaneč.

  File:Bombina bombina 1 (Marek Szczepanek).jpg Image result for Bohdanečský rybník

(Autor: Veronika Dočekalová)          (Autor: Veronika Dočekalová)           (Autor: Marek Szczepanek)

Jedná se o jedinečnou ornitologickou lokalitu vyznačující se velkou druhovou rozmanitostí (>80 druhů), ve které se hojně vyskytují zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků.  Hnízdí zde kriticky ohrožené druhy jako je: bukač velký,bukáček malý, chřástal malý. Za tahu se tu pravidelně objevuje orlovec říční a orel mořský, volavka bílá a kormorán velký. Dalšími vzácnými druhy jsou hohol severní, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, chřástal kropenatý a vodní, rákosník velký, cvrčilka slaviková, moudivláček lužní, jeřáb popelavý a několik druhů volavek.

Na vodní plochy navazuje komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav o celkové rozloze více než 250 ha.  V minulosti jedna z nejbohatších botanických lokalit. Významná lokalita zejména vodních bezobratlých.  Reprezentativní složkou místní fauny jsou též obojživelníci. Z žab jsou nejpočetnější skokan skřehotavý, ropucha obecná, rosnička zelená a kuňka ohnivá. Z velkých savců zde byla pozorována i vydra říční.

V rámci chráněného území je provozováno rybniční hospodářství. Z hlavních hospodářských ryb jsou zde zastoupeny štika, kapr, lín, cejn z drobných pak perlín, plotice  a okounovité ryby. Součástí programu bude i výlov ryb a na to navazující parazitologické cvičení.

Program:

( Pá 26.10. 17:00-18:30 pro zájemce –  ubytování na kolejích, úvodní představení lokality a programu)

So 27.10. 8:30-16:30

představení tématu Voda v krajině a hydrobiologický terénní průzkum, odběr biologických vzorků a hydrochemická měření v různých částech rybniční soustavy za účelem porovnání jejich environmentálního kvality

Ne 28.10. 7:30-16:30

odchyt a kroužkování ptactva, výlov ryb a entomologický průzkum na lokalitě, zhodnocení biodiversity

Po 29.10. 8:30-16:30

parazitologie ryb, mikroskopování odebraných vzorků a vodních bezobratlých

Út 30.10. 8:30-16:30

ornitologická terénní exkurze, závěrečné environmentální zhodnocení lokality

Odběr vzorků a terénní aktivity probíhají přímo na lokalitě Bohdanečských rybníků, přednášky a zpracování vzorků v laboratoři a učebnách Open Science Hubu v Kostelní 104 v Pardubicích.

Lektoři:

odborníci biologové z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, PřF UK Praha, AOPK Pardubice a Železné hory, Východočeského muzea Pardubice, kteří se problematikou resp. lokalitou Bohdanečských rybníků dlouhodobě zabývají.

Doporučený věk účastníků 9 – 19 let

(v případě zájmu se mohou po dohodě s organizátory zúčastnit také dospělí, pedagogové a rodiče s mladšími dětmi)

Registrace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyltKTvSFBdBXf1iVwa383OCnIRwQ6haIEWfQALXUehDupIA/viewform?c=0&w=1

Příspěvek účastníků (dětí) na vzdělávací materiály, cestovné a stravování:

1200 Kč ( Je možné se účastnit pouze vybranné dny za poplatek 350 Kč/den.  Po dohodě s organizátory může být tato částka adekvátně snížena.)

Pro mimo Pardubické účastníky je možné zajistit ubytování na kolejích University Pardubice: 

https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/hotel-ubytovna.html  

Kontakt na organizátory: E: prokop.alex@gmail.com  T:774143458

12.10.2018 Astrofotografie – workshop SPACE ART pod noční oblohou

Na workshopu se prakticky seznámíte s pozorování noční oblohy hvězdářskými dalekohledy a fotografováním planet a deep-sky objektů.  Součástí workshopu bude vedle přednášek, nočního pozorování a fotografování také komentovaná procházka planetární stezkou.  Akce je součástí soutěže SPACE ART a programu pro rozvoj technického a přírodovědného nadání UTESLA Academy 21.

PozvánkaA4

KDY: 12.-13.10.2018 19:00-9:00

KDE: Proseč  (jedeme za temnou oblohou)

Doprava z Pardubic je zajištěna. Sraz je v pátek v 17:00 na autobusovém nádraží v Pardubicích.

Návrat je plánován na sobotu 10:00 tamtéž.

Přespání je zajištěno na ZŠ Proseč.

Cena – účastníci si platí příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč.

Registrace zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAhQ0a9D9xOSv0i_Sp3-HDBruVCRPnpkmpNq4vQg-_Usxbw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

(Počet míst je omezen)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: 774143458 nebo emailu: prokop.alex@gmail.com