Program festivalu UTESLA FEST „Věda a umění 2018“, 29.11. – 27.12.

UTESLAFEST Pardubice 2018

od  29. 11. do 20. 12. 2018

probíhá třináctý ročník festivalu UTESLAFEST Pardubice propojující vědu a umění.

 

Festival v průběhu 22 dnů  nabídne Laboratoř života, Průmyslovou revoluci 4.0, Vesmírnou odyseu  a ponor do vědy aumění formou výstav, worshopů, prohlídek, filmů, diskuzí atp.

Akce festivalu jsou rekapitulací  projektů UTesly v roce 2018.

 

1/ 29. 11. Instalace ve veřejném prostoru Automatických mlýnů projektu Science Gallery Gama 2018. Objekty Tenzegritů vytvořené umělci v rámci rezidenční pobytů v Pardubicích. Pro veřejnost.

 

2/ 13. 12. od 12:00 Art&Science workshop a instalace SPACE ART – 21.  Akce probíhá v industriálním prostoru Automatických mlýnů, který kontrastuje s technologickou vizí  lidstva v druhé polovině 21. století jež přinášejí  studentské práce s tématem budoucnosti kosmonautiky.  Souběžně s tím běží od 13.11. v Astronomickém ústavu Akadenie věd  v  Praze výstava studentských prací  z podzimních Art&Science Workshopů UTESLA v rámci soutěže SPACEART (více na http://www.opensciencehub.cz/2018/09/czech-space-year-2018-odstartovala-soutez-space-art/)

 

3/ od 19. 11, je k vidění ve foyer Gymnásia Mozartova výstava Více než Laboratoř – české a mezinárodní projekty občanské vědy. Komentované prohlídky pro školy. Nutno se objednat na info.utesla@gmail.com

 

4) 30. 11. otevření výstavy Petra Jana Juračky v rámci projektu GAMA 2018 / respirium na FChT Univerzity Pardubice. Komemtovaná prohlídka a workshop pro školy a veřejnost. Nutno se objednat.

 

5/ 3. 12.  otevření výstavy komiksu „ Průmyslová revoluce 4.0„ kreslíře P. Korunky. Mikro &  nano v autorově komiksové tvorbě / Open Science Hub Kostelní 104 . Pro milovníky komiksů.

 

6/ 6. 12. od 17:30 Otevřené dveře v Open Science Hub K104. Pardubičtí  studenti a žáci zapojení  v mezinárodních soutěžích CanSat a Astro Pí. Open Science Hub K104 Kostelní 104. Pro veřejnost

 

7/ 6. 12. od  12:00 hod – workshop a kom. prohlídka vědce biochemika  a umělce prof.  V. Vondrejse. na Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice . Akce je určena pro střední a základní školy druhého stupně. Počet omezen.  Nutno se objednat.

 

8/ 5.12., 12.12., 19.12. od 17:30 Art&Science dílny „ Robotické instalace – Crazy contraptions & Chain reactions“ , každou středu v Science Hub K104 Kostelní 104, Pardubice. Pro žáky základních a středních škol. Nutno se objednat.

 

9/ 7. 12. otevření výstavy DNA obrazů autora Z. Daňka projektu GAMA 2018 / respirium na FChT Univerzity Pardubice. Komemtovaná prohlídka a workshop pro školy a veřejnost. Nutno se objednat.

 

10/ 13.12. a 20.12. od 18:30 promítání vědeckých filmů v Open Science Hub Kostelní  104 Pardubice, Pro  veřejnost.

 

11/ 20. 12. Světelná instalace a performance projektu Science Gallery Gama / výstupy z rezidenčního pobytu dvou umělců v Pardubicích. Science Hub K104 , Kostelní 104 Pardubice. Pro veřejnost.

 

Změna vyhrazena