Srdečně vás zveme na 12. ročník festivalu UTeslaFEST Pardubice 2016, který již tradičně nabízí symbiózu vědy, technologíí, historie, umění, socioální antropologie a především chemie. Workshopy, kulatý stůl, semináře, besedy, dílny, představení a komentované prohlídky výstavami

BIOMORPH Jindřicha Ráftla

IMPAKT Jana Tůmy

MONUMENT HYDAL Barbory Šlapetové

SUBLIMINAL Federico Díaze

a  DRUHÝ VĚK STROJŮ  která je soubornou výstavou Lukáše Riettsteina a týmu UTesla

nabízí nevšední procházku přírodovědnými a humanitními obory, které vytvářejí třetí kulturu, naši identitu v kultuře druhého věku strojů a průmyslu 4.0.

Více na www.utesla.cz , www.facebook.com/utesla

Pozvánka s programem

 

 

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz