Záznam velice inspirativní přednášky, kterou pronesl prorektor pro vzdělávání Univerzity Pardubice

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc na semináři Nerozum rozumu pořádaném Uskupením TESLA

24.9.2014 na FCHt UPa  můžete shlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=xwL3k8xX5Ng

Fotografie se semináře jsou zde: https://www.facebook.com/utesla

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz