U-Tesla Vás srdečně zve na světelnou audiovizuální instalaci nanoPINION v zatemněné galerii, kde se divák ponoří do jiné přírody s unikátními vlastnosti a podivným chováním hmoty na rozměru nano. Instalace využívá komplexních organických barviv a pigmentů, které absorbují ultrafialové světlo a vyzařují světlo ve viditelné části spektra. Divák tak může zažívat umělecké dílo žhnoucí kaskádou intenzivních foto-chemických reakcí, které mu otevírají nové dimenze reality magického prostoru opticky aktivních molekul. Ti, kteří jsou zvyklí sledovat umělecká díla v dobře osvětlených výstavních sálech jsou tentokrát zváni ke sledování uměleckých předmětů ve tmě. Motiv, myšlenka a podstata díla hovoří skrze fluorescenci barev a nití, tkaniny, papíru, polymerů a jílů.

Výstava potrvá do 13. 6. 2014 a je uměleckou reflexí mezinárodního projektuNanoPINION. Uskupení Tesla o. s. připravilo vedle výstavy i diskusní forum.


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz