Podpořte vznik návštěvnické centra vědy a techniky „Explose poznání“v Pardubicích. Petice_NC_Pce

Podepsaný formulář s textem zašlete prosím na adresu:
Alexandra Prokopová,
Kostelní 104
 530 02 Pardubice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz