RektoSKOP je výstava 13 autorů, kteří na fotografiích zachytili unikátní atmosféru autentického vnitřního prostoru staré Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jsou zde záznamy mobiliářů poslucháren, laboratoří, digestoří a aparatur chemických poloprovozů této „Mekky pardubické chemie“, tak jak ji v průběhu 2. poloviny minulého století znali všichni její zaměstnanci, studenti a pedagogové.

Instalace je výsledkem spolupráce Uskupení Tesla a FChT UPa na projektu Industrie CHEMIE 2007 s cílem zachytit dnes již neexistujícího genia loci původní budovy na náměstí Čs. legií, ve které byla v padesátých letech založena Vysoká škola chemicko-technologická.

RetroSKOP 2010 je první z cyklu výstav fotodokumentů projektu Industrie CHEMIE a představuje fotografie těchto 13 umělců: Miroslav Hoza, Miloslav Chaloupka, Eva Jebavá, Kateřina Jebavá, Radek Kalhous, Alžběta Kopecká, Roman Kudláček, Adolf Lachman, Pavel Moško, Alexandra Prokopová, Eva Stanovská, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský.  Náhled vystavených fotografií je k vidění zde: http://www.utesla.cz/retroskop.html

Na rok 2011 připravuje Uskupení Tesla výstavu umělecké fotografie RetroSKOP 2011, na které se představí i další umělci, kteří se zúčastnili 4 fotografických seminářů projektu Industrie CHEMIE 2007 např. Lenka Dobešová Markéta Korečková,  Jan Pospíšil,  Paulina Škávová,  Šárka Zahálková.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz