Zdeněk Daněk, 2,4 globální kilometry – 1,4 planety
největší potíže mi dělá kupovat nebalené potraviny, dále bydlím v činžáku s dálkovým vytápěním, což je špatné, ale polepšil jsem si, když se mi narodilo dítě, bydlí nás teď víc ve stejném prostoru.

Ekologickou stopu si můžete spočítat zde http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz