Kdo jsme?

Open Science Hub je komunitní science centrum – experimentální prostor a makerspace pro zájmové vzdělávání, DIY a občanskou vědu v Pardubicích, který sestává z:

  • Centra K104 (Kostelní 104 Pardubice) s polyfunkční učebnou, dílnou a laboratoří – vybavené pro experimentální a teoretickou chemii , mikrobiologii a biochemii , fyziku , nanotechnologie (edu pomůcky), přednášky/diskuze, projekce , mikroskopování, matematika, „bastlení“, tvůčí umělecká činnost, 3D tisk, laserové řezání, 3D modelování, AV technika, grafický a animační SW/HW, programování, tvůrčí uměleckou činnost jako je keramika/modelování, kresba/malba, papír, klasická fotografie, keramická pec a základní vybavení pro práci se dřevem, plastem a kovem.
  • Komunitního polytechnického centra BN883 (Boženy Němcové 883, Pardubice), které otevíráme v létě 2019.
  • Návštěvnického centra Robotiky a Průmyslu 4.0, které otevíráme v únoru 2019 v prostorách bývalého vývojového pracoviště robotiky firmy JHV Engineering (Nádražní 641, Pardubice). JHV Engineering je špičková rize české firma zabývající se v mezinárodním měřítku průmyslovou robotikou – Inovační firma roku 2017 (E&Y) Vzdělávací aktivity Open Science Hubu také využívají infrastruktury spolupracujících subjektů z oblasti VaVaI (VŠ, VO a firmy jako je JHV Engineering, Contipro, PřF Uk, FCHT a FEI UPA, ČVUT, PřF UK, UHK, UFCH AV ČR atp.).

Dílčí části programů mohou probíhat také přímo ve školách a s využitím jejich vybavení.

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz