ISWA TISKOVÁ KONFERENCE

Immersion in the Science Worlds through the Art ISWA
27.3.2013 at 10:30

Location – Chemistry Faculty in Pardubice

Press meeting with scientists, artists and studentsImmersion in the Science Worlds through the Art ISWA

„Čeští studenti v mezinárodní umělecké soutěži inspirované vědou předčili účastníky z 16-ti evropských zemí. Nejvíce cen ve čtyřech kategoriích šlo do Pardubic.“

Kdy: středa 27. 3. 2013 v 10:30
Kde: učebna č. S16 ve foyer-vestibulu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pce

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dvouletý mezinárodní projekt ISWA na popularizaci vědy skrze umění realizovalo Uskupení Tesla s podporou vědeckých a uměleckých institucí Univerzity Pardubice, Nové scény Národního divadla, Praha a AV ČR , Praha a TUL Liberec od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013. (Nová scéna ND, Technická univerzity Liberec, Fakulta chemicko – technologická Pardubice, Univerzita Pardubice, UOCHAB AV ČR, Akademie věd ČR, Rokospol a.s., Optaglio s.r.o., Synpo a.s.)

Cílem dvouletého projektu Immersion in Science Worlds through Arts (ISWA) bylo, inspirovat, vzdělávat, bavit a přitahovat mládež i veřejnost k přírodovědným oborům v kontextu oborů humanitních. Autoři dramatického a architektonického řešení výstav, představení, workshopů, komentovaných prohlídek a festivalů vytvořili srozumitelný koncept, jehož jedním z cílů bylo pokusit se uměleckou formou odhalit to, co dokázala ukořistit věda na vědeckém poli. Vstupem do nano prostoru se svět, jak jej známe, nechová podle našich očekávání a představ. Měřítko 10-9m í nabízí nové možnosti, přináší překvapení, ale i rizika.
Uskupení Tesla v průběhu dvou let vytvořilo divadelní představení Noc v nanoPOLIS, výstavy, umělecká díla, realizovala komentované prohlídky, workshopy a festivaly vědy a umění. Prostřednictvím tohoto střetu jsme se snažili ukázat krásu vědy, fascinaci přírodou a touhu po poznání. Na programu mezinárodní soutěže ISWA se podílelo 16 evropských technických universit, institutů a výzkumných ústavů.

Program konference:

  • Peripetie s realizací – Nabyté zkušenosti – Novinky ze světa ISWA
  • Zapojení Science Gallery Gama na FChT UPa do řetězce science center EU
  • Setkání s účastníky a realizátory projektu umělci, vědci, kunsthistoriky, antropology a týmem UT
  • Jak na vědu: monitorovací stanice, která mapuje znalosti žáků a studentů veřejnosti o nanovědě, nanomateriálech a nanotechnologiích
  • Ukázka představení z Nové scény Národního divadla Noc v nanoPOLIS a UTBOX
  • Slavnostní zahájení studentské výstavy s komentovanou prohlídkou
  • Setkání s vítězi jednotlivých kategorií studentské soutěže

Autor a realizátor české části projektu: Uskupení Tesla

Účastníci konference:
T. Molková (prorektorka UPa),
P. Kalenda (proděkan FChT UPa),
A. Prokop (supervizor, dramaturg, nanovědec),
M. Vítková (člen kurátorského týmu, historik umění),
L. Farářová (pedagog, umělec)
A. Prokopová (člen kurátorského týmu, chemik, umělec)
J. Nálepa (umělec)
J. Tichý, P. Nekoranec, L. Švec (Dream Team UTesly, antropologové )

Zahraniční partneři :

UPM, Università Politecnica delle Marce, Ancona,Italy, ESRF, The European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France, SIMPLE, Simpleware Company, UK, HCGS, Siauliai University, Lithuania; UTESLA, Pardubice, Czech Republic, IOB, Institute of Oral Biology, Zurich, Switzerland , RSAS, Institute of Materials Research, Košice, Slovak Republic, TUW, Institute for Mechanics of Materials and Structures, Wien, Austria, UMINHO, University of Minho, Portugal, UNINA, University of Napoli “Federico II”, Italy, UPP, Uppsala University, Uppsala, Sweden, IPPT, Institut Podstawowych Problemow Techniki, Warsaw

Spolupráce: Nová scéna ND, Technická univerzita Liberec, Fakulta chemicko – technologická Pardubice, UOCHAB AV ČR, Akademie věd ČR, Rokospol a.s., Optaglio s.r.o., Synpo a.s.
Financování projektu: 7PR EU a v Pardubicích byl podpořen SmP a Univerzitou Pardubice.
Kontakt: Mgr A. Prokop 774143458
Materiály na místě: podrobná TZ, katalog, CD
Zvaci dopis 2013


 

WORKSHOP S PAVLEM DOSKOČILEM

UTesla srdečně zve na diskusi k tématu sebepoznání v sobotu v 9:00 ráno 2.března na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích. Psychodelikátní inventura myšlenek Třetí kultury z lednového semináře bude předcházet workshopu umělce Pavla Doskočila se studenty univerzity.

Diskusi odstartuje filozof Miloslav Joukl – anotace jeho úvodu do problému :

Poznání a sebepoznání ve filosofii

Ve filosofii jsou reflektovány situace, v nichž se člověk, lidé, společnost nacházejí, a zároveň jsou kladeny zásadní otázky spojené s lidským poznáním, včetně sebepoznání člověka. Filosofie v předivu přístupů dokládá složitost, nejednoznačnost, obtížnost, ale také naléhavost, s níž filosofie zkoumá život v jeho možnostech i omezeních. Svědčí o tom také bohaté proměny filosofie v kontextu dějinných epoch. Filosofie vyzkoušela, ale také dnes zkouší, hledat způsoby porozumění vlastnímu sebeurčení, a to mezi mýtem, náboženstvím, uměním, vědou, politikou a morálkou, lidskou každodenností, porozumění tomu, oč běží ve změnách vědění, kulturního prostředí, sociální reality. Ale jak porozumět naší situaci dnes na rozdíl od jiných epoch? Jaké soubory vědění vytváříme? Co otevíráme, co uzavíráme svým poznáním? Posouvá naše vědění to, jak býti člověkem, jak býti lidským? Je vědění pro náš život vodítkem? Jakým? V čem spočívá hodnota vědění? Co představuje poznat sám sebe? Neztrácíme svět a spolu s tím sami sebe? Neztrácí filosofie schopnost být pro poznání přínosná? Otázky jsou pozvánkou k otevřenému dialogu, který bude uveden výkladem filosofických inspirací. Zazní nejenom příklady z přediva filosofického myšlení, ale také náměty do diskuse.

 

Seminář projektu Idea Univerzity

Univerzita Pardubice a Uskupení TESLA zve v úterý 8. ledna 2013 pedagogy a studenty všech stupňů studia na další z cyklu mezioborových seminářů projektu Idea Univerzity.

Seminář „Psyché-Deliké“ nabízí dialog filozofů, vědců a umělců, kteří formou krátkých dynamických přednášek prezentují odlišné oborové přístupy k fenoménu duše, změněných stavů vědomí a (sebe)poznání. Seminář je zakončený neformální diskusí. Seminář doprovází performace a oficiální zahájení autorské výstavy Pavla Doskočila. Seminář se uskuteční v úterý 8. ledna. 2013 v bistru Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Večerem provází moderátor M. Rejman.

>> Program:
Program zahájí Petr Kalenda, proděkan FChT UPa, Alexandr Prokop, koordinátor KA04 a Aleš Prázný, vedoucí katedry filozofie a věcný manažer projektu Idea Univerzity.
>> 16:30 performance a zahájení výstavyLITTLE BLOWOUT / Malá žranice “ Pavla Doskočila
>>17:00 přednášky „Psyché-Deliké“ filozofů, vědců a umělců: Jany Jetmarové, Petra Kalendy, Pavla Jetenského, Martiny Vítkové, Tomáše Hejduka, Daniela Cvejna, Pavla Doskočila, Alexandra Prokopa, Víta Boučka a dalších.
>> 20:00 diskuse s občerstvením.

>> Nabídka: Multimediální workshopy Vám nabízí  trénink a inspiraci jak svůj obor obohatit o jinou optiku vnímání, jak upoutat posluchače prezentací svého oboru a jak ho zajímavě komunikovat v nových  souvislostech. Ve workshopu  Vás povedou odborníci na filozoficko – vědecko – uměleckou animaci. Zapojte se!. Hlásit se můžete na 604 630 297. Počet účastníků omezen.

Více na http://projekty.upce.cz/idea/ nebo  www.utesla.cz

UTESLA FEST 2012

UTesla Festu se zúčastnilo několik tříd z pardubických gymnázií. Celkem 72 žáků se v rámci komentované prohlídky s vědecko-uměleckou animací seznámilo s uměleckými díly inspirovanými nanotechnologiemi. Studenti následně absolvovali vědomostní kvíz, jehož výsledek byl překvapivý a velmi nás potěšil. Probírané informace o současné vědě padly na úrodnou půdu, studenti si zapamatovali klíčová slova i souvislosti. Vyhodnocení a výsledky ze dvou kategorií budou známy do konce prosince. Předání cen se uskuteční ve školách, vítěze zveřejníme je též na našem webu.
UTesla Fest pozvanka
Fotogalerie z dění :


 

 

PAVEL DOSKOČIL – MALÁ ŽRANICE

I instalation I objects I text instalation I

Opening exhibition – 29. 11. 2012.

29. 11. 2012 do 28. 2. 2013.

Adress : Faculty of Chemical technology, Univerzity of Pardubice, Studentská street 95, 532 10 Pardubice, Polabiny.
www.upce.cz, www.utesla .cz

Opening hour:

Mondey – Fridey 8.00–19.00

We invite you :

>> 08. 01. 2013 od 16:30 – 21:00 lecture and a performance od P. Doskočil „ Psyché-délike “

Information : Lucie Farářová, mob +420 776 838 863.

 

Pavel Doskočil – Malá žranice, pozvánkaI instalace I objekty I textová instalace I
Otevření výstavy ve čtvrtek 29. 11. 2012.

Výstava je reflexí předchozích seminářů a zároveň inspirací pro workshopy projektu Idea Univerzity.

Záštitu převzal děkan FChT Univerzity Pardubice Petr Lošťák.
Výstava potrvá od 29. 11. 2012 do 28. 2. 2013.

Výstavní prostor GAMA: Fakulta chemicko – technologická Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Polabiny.
www.upce.cz, www.utesla .cz

Otevírací doba: Pondělí – pátek 8.00–19.00

Výstavní projekt GAMA realizuje Uskupení Tesla o.s. ve spolupráci s Fakultou chemicko technologickou Univerzity Pardubice.

Výstava vznikla za podpory: MKČR, FCHT UPa, SmPardubice, Rozhlas

Pavel Doskočil – Malá žranice, pozvánka

Doprovodný program:

>> 29. 11. 2012 od 14:00
Beseda s autorem a kurátorem výstavy „ Malá žranice “.
Přednášky : Na téma „Jídlo & Sex“ s historičkou umění M. Vítkovou a vědcem Danem Cvejnem. Pro studenty SŠ, VŠ a veřejnost.

Workshop: „Dualita fotoshopu je něco mezi slastí a kvantovou fyzikou“ s L. Farářovou v bistru FCHT UPa. Pro studenty SŠ.

>> 12. 12. 2012 od 8:30 a od 12:30 – ukázka vědecko-umělecké animace pro studenty středních škol.

>> 08. 01. 2013 od 16:30 – 21:00 přednáška a performance P. Doskočila „ Psyché-délike “ fenomén duše, vědomí, poznání, sebepoznání, změněné stavy vědomí,

Objednávka u Lucie Farářové, mob 776 838 863. Pro omezený počet účastníků. Více informací na www.utesla.cz.Seminář projektu Idea university

Filosofie, věda a umění pro studenty UPA i akademickou a laickou veřejnost

16. května 2012 v 17:00 foyer FChT UPA

>> 17:00 Zahájení

>> 17:05 Malý Pecha / terénní seminář na FChT UPA/
DUALITA, ORGASMUS A SCHRÖDINGEROVA KOČKA
Tři díla na kterých umělci Alexandra Prokopová, Jan Nálepa a Jaroslav Jebavý prezentují své tvůrčí postupy, metody a ideové koncepty spojené s vědou. Prezentaci doplní filosofické, vědecké a kunsthistorické interpretace od přednášející Pecha Kucha.

>> 17:35 Velký Kucha / posluchárna C1
Série krátkých dynamických přednášek inspirovaná fenoménem Pecha Kucha Night na vybraná témata s oblasti umění, filosofie a vědy. Seminář zároveň představí „nový úvod do filozofie“ pro studenty, doktorandy a pedagogy UPA. Předmět představuje odlišné až neslučitelné druhy oborového myšlení v rámci systému komplementarity tak, aby specializované vzdělání umožňovalo vztah k celku a bylo s to naplnit ideu univerzity či to, co je hodno vědění. Velký Kucha vám naservíruje slast, jídlo, Nietzscheho, etiku, umění, emoce, poznání, ideu university i kvantovou mechaniku v podání VŠ pedagogů, umělců, filosofů a vědců.  Vystoupí a diskutují:
– Martina Vítková, historik umění
– Pavla Kočová, pedagog
– Aleš Prázný, filozof
– Pavel Doskočil, umělec
– Kamila Pacovská, filozof
– Miloš Titz, kvantový fyzik
a další

Soutěž o ceny. Občerstvení pro studenty UPA a odborné účastníky semináře.

>> Doprovodný program:
10:00 – 17:00  Anketa IDEA UNIVERZITY / anketa k projektu Idea Univerzity bude probíhat na fakultách, v menze, bistru na FChT UPA a v dalších společných prostorách university.

17:00 Zahájení autorských výstav umělců zapojených do projektu Idea univerzity.

18:55  La Grande Bouffé aneb rozmanité aspekty  „ lososového filetu“/ bistro / performance studentů a doktorandů technických a humanitních oborů UPA organizuje DREAM TEAM UTESLA.
EXPERIMENT / kampus univerzity a bistro / Odhalení superpozice stavů Schrodingerovi kočky. Studentský piknik.

UTESLA Festival 2012

Srdečně Vás zveme na UTESLA festival 2012 v budově fakulty chemicko-technologické v Pardubicích 16. května.

Zahájeny budou autorské výstavy – Jaroslava Jebavého, Jana Nálepy a Alexandry Prokopové.

Program festivalu :
Zahájení : Petr Lošťák, děkan chemicko-technologické fakulty

Zahájení výstav:
Alexandra Prokopová – Schrödingerova kočka
Jaroslav Jebavý – Dualita
Jan Nálepa – Landscripts

Motivační seminář projektu Idea University
S presentací svých děl vystoupí umělci
Alexandra Prokopová, Jan Nálepa a Jaroslav Jebavý
Filosofii-vědu a umění Vám skrze slast, jídlo, Nietzscheho, etiku, emoce, ideu university i kvantovou mechaniku naservírují:
Pavla Kočová, pedagog
Martina Vítková, kunsthistorik, pedagog
Pavel Doskočil, umělec, pedagog
Aleš Prázný, filozof, pedagog
Kamila Pacovská, filozof, pedagog
Miloš Titz, kvantový fyzik, pedagog
a další

 

Komentovaná prohlídka v doprovodu kunsthistorika a vystavujících umělců

La Grande Bouffe – Velká žranice a Princip (ne)určitosti a rozmanité aspekty „ lososového filetu“, s Dream Teamem (studenti Univerzity Pardubice) – občerstvení semináře.

Experiment / kampus univerzity a bistro / Odhalení superpozice stavů Schrödingerovy kočky. Studentský piknik.

Vstup na festival volný

Výstavy na chodbách fakulty můžete navštívit v pracovních dnech, když je otevřená Univerzita, ostatní program je jedinečný a zažijete ho jenom dnes ! Srdečně zveme!

Představení NOC V NANOPOLIS

UTesla Cordially Invite You and Your Friends to exhibition and accompanying programs

12. 12. 2011 v 19:00 – Night in the NanoPOLIS

Performance Show – Fusion of music, dance, image and science experiments.
Nanoexpedition from history to future …
Music: TataBojs and Petr Cígler
Choreography: Tomáš Rychetský, David Stránský, Magdalena Rellichová
Science animation: Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler, David Lukáš, Pavel Pokorný
Screenplay and dramaturgy Tomáš Žižka and Uskupení TESLA.

 

 

 

 

 

Invitation_12-12Vážení a milí přátelé,
Uskupení Tesla a Nová scéna Národního divadla Vás v pondělí 12. 12. 2011 v 19:00 srdečně zvou na představení Noc v NanoPOLIS, kde se setkává věda, tanec, hudba a vizuální umění

Představení a doprovodná výstava NanoPOLIS v prostorách Nové Scény je ojedinělým pokusem vědců a umělců společně zprostředkovat divákům ponor do neznámých dimenzí hmoty 10-9 m, krásu vědy, fascinaci přírodou a touhu po poznání.
NanoPOLIS je vyvrcholení české části projektu Immersion in the Science Worlds through the Arts jehož cílem je skrze umění inspirovat mládež a veřejnost k zájmu o přírodovědné obory a Třetí kulturu. Představením a výstavou chceme motivovat studenty středních škol k účasti v mezinárodní soutěži v umělecké tvorbě inspirované vědou. Mezinárodního projektu se účastní šestnáct technických univerzit, institutů a výzkumných ústavů členských zemí EU.

Těšíme se na viděnou v NanoPOLIS.
Za Uskupení TESLA
Alexandra Prokopová

 

Noc v Nanopolis_predstaveni_Pozvanka_12-12

NANOPOLIS – POZVÁNKA

UTesla Cordially Invite You and Your Friends to exhibition and accompanying programs
nanoPOLIS

New Stage of National Theatre, Prague
1. 11. – 31. 12. 2011

Enter into Nanodimensions…

1. 11. 2011 – 31. 12. 2011 Exhibitions NanoPOLIS
The exhibition is a joint interventions of artists and scientists.
Visual artists: Linda Čihařová, Amanita Design, Vladana Hajnová, Ondřej Janoušek, Irena Jůzová, Jaroslav Jebavý, Michal Kindernay, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Pavel Korbička, Petr Korunka, Jan Nálepa, Jakub Nepraš, Matěj Smetana, Ladislav Plíhal, Silva Gajdošíková, Almira Weigel Bartkevičiuté, Santiago Latorre, José Luís Serrano, José Ramón Beltrán, BIFI, ARSTIC a Uskupení Tesla.

23. 11. 2011 v 18:00 Exhibition NanoPOLIS – Opening Ceremony

23. 11. 2011 v 19:00 – Night in the NanoPOLIS
12. 12. 2011 v 19:00 – Night in the NanoPOLIS
Performance Show – Fusion of music, dance, image and science experiments.
Nanoexpedition from history to future …
Music: TataBojs and Petr Cígler; Choreography: Tomáš Rychetský, David Stránský, Magdalena Rellichová; Science animation: Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler, David Lukáš, Pavel Pokorný; Screenplay and dramaturgy Tomáš Žižka and Uskupení TESLA.

24.-28.11. Blackout in the NanoPOLIS – FAMUfest

1. 11. 2011 – 31. 12. 2011 – Accompanying program
Immersion in the Science Worlds through the Arts
/www.iswaproject.eu/ For school classes and parents with children
Terms and ordering tel.: 777 774 680 a info.utesla@gmail.com.

Pozvanka Nanopolis
Tiskova zprava Nova scena

TATA_BOJS_A_DEKKADANCERS_POPULARIZUJI_NA_NOVE_SCENE_VEDU

English resume

UTesla srdečně zve Vás a Vaše přátele na výstavu a doprovodné programy
nanoPOLIS
Nová scéna Národního divadla
1. 11. – 31. 12. 2011
Vstupem do nano dimenzí se vlastnosti, struktury a vztahy zásadně mění a svět, jak jej známe, nefunguje, jak bychom očekávali. Měřítko 10-9m přináší překvapení…

1. 11. 2011 – 31. 12. 2011 výstava NanoPOLIS
Výstava je společnou intervencí umělců a vědců, která proměňuje Novou scénu v  laboratoř plnou uměleckých děl, v níž vidíte, slyšíte a dotýkáte se fyziky a chemie nanoprostoru, možného klíče k naší budoucnosti. Instalace propojuje Novou scénu ND a Akademii věd ČR na Národní třídě.

Vystavující autoři: Linda Čihařová, Amanita Design, Vladana Hajnová, Ondřej Janoušek, Irena Jůzová, Jaroslav Jebavý, Michal Kindernay, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Pavel Korbička, Petr Korunka, Jan Nálepa, Jakub Nepraš, Matěj Smetana, Ladislav Plíhal, Silva Gajdošíková, Almira Weigel Bartkevičiuté, Santiago Latorre, José Luís Serrano, José Ramón Beltrán, BIFI, ARSTIC a Uskupení Tesla.

23. 11. 2011 v 18:00 slavnostní zahájení výstavy NanoPOLIS
za přítomnosti vystavujících umělců

23. 11. 2011 v 19:00 – Noc v NanoPOLIS 
12. 12. 2011 v 19:00 – Noc v NanoPOLIS
Představení Noc v NanoPOLIS na Nové scéně Národního divadla nás jedinečnou fúzí hudby, tance, obrazu a fyzikálně-chemických experimentů v podobě nanoexpedice přenese od atomu v molekule k nanotechnologii, z historie do budoucnosti…

Hudba: TataBojs a Petr Cígler; Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský a Magdalena Rellichová; Vědecká animace: Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler, David Lukáš a Pavel Pokorný; Scénář a dramaturgie Tomáš Žižka a Uskupení TESLA.

24.-28.11. Blackout v NanoPOLIS v rámci FAMUfestu

1. 11. 2011 – 31. 12. 2011 – Doprovodný program
Immersion in the Science Worlds through the Arts
NanoPOLIS nabízí v rámci mezinárodního soutěže v umělecké tvorbě inspirované vědou Immersion in the Science Worlds through the Arts /www.iswaproject.eu/ sérii komentovaných prohlídek a motivačních seminářů s profesionálními umělci a vědci. Vhodné pro školy i rodiče s dětmi. Termíny a objednání na tel.: 777 774 680 a info.utesla@gmail.com.

Pozvanka Nanopolis
Tiskova zprava Nova scena

TATA_BOJS_A_DEKKADANCERS_POPULARIZUJI_NA_NOVE_SCENE_VEDU

English resume