O Open Science Hubu

O Open Science Hubu

Open Science Hub je komunitní science centrum – experimentální prostor a makerspace pro zájmové vzdělávání, DIY a občanskou vědu v Pardubicích, který sestává z A) Centra K104 (Kostelní 104 Pardubice) s polyfunkční učebnou, dílnou a laboratoří – vybavené pro experimentální a teoretickou chemii , mikrobiologii a biochemii , fyziku , nanotechnologie (edu pomůcky), přednášky/diskuze, projekce , mikroskopování, matematika, „bastlení“, tvůčí umělecká činnost, 3D tisk, laserové řezání, 3D modelování, AV technika, grafický a animační SW/HW, programování, tvůrčí uměleckou činnost jako je keramika/modelování, kresba/malba, papír, klasická fotografie, keramická pec a základní vybavení pro práci se dřevem, plastem a kovem. B) Komunitního polytechnického centra BN883 (Boženy Němcové 883, Pardubice), které otevíráme v létě 2019. C) Návštěvnického centra Robotiky a Průmyslu 4.0, které otevíráme v únoru 2019 v prostorách bývalého vývojového pracoviště robotiky firmy JHV Engineering (Nádražní 641, Pardubice). JHV Engineering je špičková rize české firma zabývající se v mezinárodním měřítku průmyslovou robotikou – Inovační firma roku 2017 (E&Y) Vzdělávací aktivity Open Science Hubu také využívají infrastruktury spolupracujících subjektů z oblasti VaVaI (VŠ, VO a firmy jako je JHV Engineering, Contipro, PřF Uk, FCHT a FEI UPA, ČVUT, PřF UK, UHK, UFCH AV ČR atp.). Dílčí části programů mohou probíhat také přímo ve školách a s využitím jejich vybavení.

USKUPENÍ TESLA O.S

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693
A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@seznam.cz
A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz
E-mail: info@tesla.cz
Web: www.utesla.cz