Nabídka projektů

Hledáte námět na Amavet nebo SOČku, nebo prostě chcete dělat něco jedinečného? Staňte se členy týmu UTESLA, rozviňte svoji kreativitu a podílejte se na posouvání hranic lidského poznání. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu prokop.alex@gmail.com nebo na čísle 774 143 458.

Ve školním roce 2018 – 2019 nabízíme možnost účasti v následujících projektech:

SPACE ART

Projekt s tématem Vesmír propojuje vědu a umění, design a architekturu. Do projektu jsou zapojeni profesionální umělci, architekti, vědci a popularizátoři vědy. Více informací zde:  https://opensciencehub.cz/2018/09/czech-space-year-2018-odstartovala-soutez-space-art/ Projekt je realizován ve spolupráci se vzdělávací kanceláří ESA v ČR ESERO CZ a Českou kosmickou kanceláří.

MOON BASE CHALLENGE

Celoroční projekt navazuje a dále rozvíjí architektonickou část soutěže SPACE ART s akcentem na technické aspekty budování měsíční základny, a práci s 3D modelovacím SW TinkerCad nebo Fusion 360. Více informací zde: https://esero.sciencein.cz/articles/view/129 Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z ČVUT.

ROBOTICKÁ PONORKA

Cílem projektu je postavit a naprogramovat dálkově řízenou robotickou ponorku (ROV) vybavenou kameramy, elektrochemickými senzory a odběrovým zařízením pro sladkovodní i mořský hydrobiologický výzkum. Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z  JHV Engineeering a PřF UK v Praze.

ENVIRONMENTÁLNÍ MONITOROVÁNÍ

Projekt je zaměřena environmentální monitorování a zhodnocení vybrané lokality (např. národní přírodní reservace Bohdanečské rybníky, pobřežní mořský biom u poloostrova Pelješac) s využitím moderních (DIY) technologií a dálkového průzkumu Země. Mezioborový projekt zahrnuje témata z hydrologie, hydrobiologie, zoologie, monitorování kvality ovzduší, úrovně hluku atp. Projekt otevírá možnost zapojení do programu Globe i řady mezinárodních projektů občanské vědy. Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky z PřF UK, JČU, FChT a FEI UPa, JHV Engineering.

CANSAT – UTSAT

Cílem projektu je postavit a naprogramovat funkční model kosmické sondy určené k průzkumu cizí planety.  Mise kombinuje koncept UAV/ROV s multisenzorickou platformou, vše o velikosti plechovky Coca-coly. Projekt je přihlášen do soutěže Evropské kosmické agentury Cansat. Více o soutěži zde: https://esero.sciencein.cz/cansat V rámci projektu můžete spolupracovat s odborníky s JHV Engineering, UFA AV ČR

ASTRO PI (MISSION SPACE LAB)

Cílem mise je realizovat experiment s využitím Raspberry Pi (Issy) umístěného v modulu Columbus na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Projekt UTESLA s názvat “Earth Observers” využívá Raspberry Pi kameru NoIR  k dálkovému průzkumu Země, konkrétně vyhodnocení environmentálního stavu suchozemské vegetace,  rizika růstu řas v mořích a oceánech a monitorování světelného znečištění. Projekt je součástí soutěže Astro Pi  https://esero.sciencein.cz/articles/view/128 Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky z ČVUT a PřF UK.

ASTRO PI (MISSION ZERO)

Cílem mise je realizovat jednoduchý experiment s využitím senzorů Raspberry Pi umístěných na Mezinárodní kosmické stanici (ISS), který spočívá v monitorování a zobrazení teploty v modulu Columbus. Projekt je určen pro studenty a žáky do 14 let.

CLIMATE DETECTIVES

Celoroční projekt je zaměřen na monitorování globální změny. Projekt je určen žákum a studentům do 15 let. Více zde: https://esero.sciencein.cz/detective Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky z PřF UK.

ONTOGENEZE JÁ (NEUROPSYCHOLOGIE)

Cílem projektu ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) je pomocí (neuro) behaviorálních experimentů zmapovat zrání neuronálního systému zodpovědného za sebeuvědomování.

MICROCOSMOS

Projekt s tématem mikroskopie propojuje biologii, umění, design i architekturu. V rámci projektu můžete pracovat a experimentovat s pokročilými technikami včetně fluorescenční mikroskopie. Do projektu jsou zapojeni profesionální biologové, fyzici, umělci a popularizátoři vědy. Projekt je realizovám ve spolupráci s odborníky z PřF UK, 3.LF UK, UFE AV ČR, Contipro, JHV Engineering.

ALGOL

Cílem projektu je konstrukce robotického (goto) newtonova dalekohledu s kamerou a SW pro identifikaci proměnných hvězd v rámci programu pozorování proměnných hvězd B.R.N.O., MEDÚZA, TRESKA a HERO (viz http://var2.astro.cz)  Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z JHV Engineeering a ČAS.

ASTROCHEMIE

Cílem projektu ve spolupráci s UFCH AV ČR je realizace slavného Urey – Millerova experimentu týkajícího se modelování chemické abiogeneze v primární redukční atmosféře Země. Součástí projektu bude analýza získaných organickým molekul (např. aminokyselin) moderními spektroskopickými technikami.

ARTCHEMO

Projekt s tématem chemie v umění a umění v chemii propojuje vědu, výtvarné umění a design. V rámci projektu se můžete seznámit a pracovat s pokročilými chemickými a materiálovými technologiemi makromolekulární chemie, povrchových úprav, přípravy barviv, polygrafie, energetických materiálů, celulosy i nanomateriálů (např. skla).  Projekt je úzce spojen s jedinečnými tématy Pardubické chemie a zároveň připomíná významná výročí jako je 100.let založení Explosia, 70.let VŠCHT (FChT UPa) a 50.let symposia ArtChemo. Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z Explosia, FCHT UPa a VČG. Do projektu jsou zapojeni profesionální chemici, restaurátoři, výtvarníci a popularizátoři vědy.

Další podrobnosti projektům budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.opensciencehub.cz a facebooku www.facebook.com/utesla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USKUPENÍ TESLA O.S

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693
A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@seznam.cz
A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz
E-mail: info@tesla.cz
Web: www.utesla.cz